ULICA IM. AUGUSTA CHEŁKOWSKIEGO

28 maja br. podczas sesji Rady Miasta Katowic, zdecydowano o nadaniu jednej z ulic imienia prof. Augusta Chełkowskiego. Nie mający dotąd nazwy fragment ulicy położony jest między Uniwersytecką, a Bankową. Mieści się tu m.in. Instytut Fizyki UŚ, noszący od roku imię zmarłego profesora.

Prof. August Chełkowski (1927-99), wybitny naukowiec w dziedzinie fizyki, związany był z Uniwersytetem Śląskim od początku jego istnienia. Pełnił m.in. funkcję rektora (1981; był internowany po wprowadzeniu stanu wojennego), oraz przez wiele lat funkcję dyrektora Instytutu Fizyki.

O prof. Auguście Chełkowskim pisaliśmy obszernie w poświęconym Jego pamięci numerze "GU" z grudnia 1999 r. (nr 3/70). Opublikowaliśmy też omówienie książki poświęconej Chełkowskiemu, wydanej przez Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność" ("GU" nr 5/84 luty 2001 r.).

Autorzy: MK