VI KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ

VI KRAJOWE FORUM
INFORMACJI NAUKOWEJ
I TECHNICZNEJ pod hasłem

INFORMACJA * WIEDZA * GOSPODARKA

organizowane przez POLSKIE
TOWARZYSTWO INFORMACJI
NAUKOWEJ

pod patronatem honorowym

Prezesa Rady Ministrów

i patronatem naukowym
JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

18 - 20 września 2001

K A T O W I C E

Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w VI Krajowym Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Jest to konferencja ogólnopolska z udziałem gości zagranicznych, która stanowi unikalną okazję do spotkań z krajowymi i światowymi osiągnięciami teorii i praktyki informacji naukowej i technicznej. Inicjatorem i głównym organizatorem jest Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej. Tym razem zapraszamy Państwa w dniach 18 - 20 IX 2001 r. do Katowic, gdzie w przyjaznych murach Uniwersytetu Śląskiego zostaną zapewnione najlepsze warunki dla konferencji.

VI Forum INT będzie obradować pod hasłem: "Informacja Gospodarka - Wiedza". Zapraszamy do udziału twórców i użytkowników informacji w celu wymiany doświadczeń, zapoznania się z nowymi tendencjami rozwojowymi w odniesieniu do informacji oraz technologii informatyczno-komunikacyjnych.

VI Forum INT to także prezentacja najnowszych osiągnięć przemysłu informacyjnego. Zapewni to wystawa - targi producentów i dystrybutorów produktów informacyjnych, która będzie trwała w trakcie obrad Forum. W szczególności zapraszamy producentów baz danych, producentów i dystrybutorów sprzętu informatycznego, specjalistycznego oprogramowania, brokerów informacji, przedstawicieli sieci telekomunikacyjnych, towarzystwa, stowarzyszenia, firmy, fundacje, agendy rządowe, a także uczelnie związane z przemysłem informacyjnym. Serdecznie zapraszamy wydawców i dystrybutorów publikacji dotyczących problematyki VI Forum INT.

Dokładne informacje, także formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie PTIN w katalogu "konferencje":

www.ptin.org.pl