Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 21 maja 2001 r.

zmarł w wieku 90 lat

dr JAN COFALIK

Wybitny polonista, emerytowany profesor Liceum im. A. Mickiewicza w Katowicach, oraz pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego.

Autor wielu cenionych publikacji metodycznych, nasz długoletni współpracownik i przyjaciel

Rodzinie Zmarłego

składamy wyrazy głębokiego współczucia

Pracownicy Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej
Uniwersytetu Śląskiego

Msza żałobna została odprawiona
w kościele p.w. św. Michała
w parku Kościuszki w Katowicach,
26 maja 2001 r.

Pogrzeb odbył się
na cmentarzu ewangelickim
przy ul. Francuskiej w Katowicach.