Czesław Miłosz

Poeta, eseista i prozaik Członek międzywojennej grupy literackiej "Żagary" Autor m.in. "Trzech zim", "Ocalenia", "Zniewolonego umysłu", "Traktatu poetyckiego", "Doliny Issy", "Ziemi Ulro" i "Historii literatury polskiej"; tłumacz Jacquesa Maritaina, Jeanne Hersch, Simone Weil (na polski), oraz ksiąg biblijnych (z języków: hebrajskiego i greckiego) Współpracownik paryskiej "Kultury", wydający w Instytucie Literackim Jerzego Giedroycia większość swoich książek Przebywający po wojnie na emigracji, najpierw we Francji a później w USA Profesor Wydziału Literatury i Języków Słowiańskich University of California w Berkeley

30 czerwca 2001 roku obchodził 90-tą rocznicę urodzin

Foto: Mariusz Kubik
W Instytucie Badań
Literackich PAN,
pod portretem Stanisława Staszica
(Warszawa, wrzesień 1999 r.)

Foto: Mariusz Kubik
Z Wisławą Szymborską,
podczas promocji " Wypisów
z ksiąg użytecznych"
(Kraków, 15.06.1994 r.)

Foto: Mariusz Kubik
Od lewej: Wisława Szymborska,
Czesław Miłosz, Ryszard Krynicki
(Kraków 1994 r.)

Foto: Mariusz Kubik
Na Międzynarodowych Targach Książki
w Warszawie (Pałac Kultury i Nauki, maj 1996 r.)

Foto: Mariusz Kubik
Z bratem Andrzejem Miłoszem (ur.1917),
dziennikarzem i reportażystą

Foto: Mariusz Kubik
W krakowskim mieszkaniu (grudzień 1998 r.)

Foto: Mariusz Kubik
Podpisywanie książek....

Foto: Mariusz Kubik
Podczas jubileuszu polskiego PEN-Clubu
(Warszawa, maj 1999 r.)

Foto: Mariusz Kubik
Z Wisławą Szymborską
(Warszawa, sierpień 1998 r.)

Foto: Mariusz Kubik
W siedzibie Polskiego PEN-Clubu
(Warszawa, wrzesień 1998 r.)

Foto: Mariusz Kubik
...podczas niezliczonych spotkań z czytelnikami

Foto: Mariusz Kubik
Wisława Szymborska, prof. Jacek Woźniakowski,
Czesław Miłosz (Kraków, czerwiec 1994 r.)

Foto: Mariusz Kubik
Po promocji "Wypisów z ksiąg użytecznych"
(Kraków, 15.06.1994 r.)

Foto: Mariusz Kubik
Na pogrzebie Zbigniewa Herberta.
OD lewej: Czesław Milosz, Andrzej Milosz,
Wislawa Szymborska, Krystyna i Ryszard Kryniccy
(Warszawa, sierpień 1998 r.)

Fotografie © Mariusz Kubik
Prawa autorskie zastrzeżone

Autorzy: Foto: Mariusz Kubik