SUKCES INSTYTUTU FIZYKI UŚ

Dyrektor Instytutu Fizyki im. A. Chełkowskiego UŚ, prof. dr hab. Jerzy Zioło został jednym z beneficjentów programu MILAB Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Zadaniem tego kilkuletniego programu jest pomoc zespołom naukowym w tworzeniu lepszych warunków dla pracy badawczej poprzez poprawę infrastruktury laboratoriów i pracowni.

prof. Jerzy Zioło
prof. Jerzy Zioło

W następstwie wieloletnich zaniedbań, szczególnie w uczelniach wyższych, znakomite zespoły naukowe pracują bowiem niejednokrotnie w warunkach, które nie tylko odbiegają od najskromniejszych nawet standardów, ale również utrudniają nawiązanie szerszej współpracy naukowej. Podejmowane w wielu placówkach prace modernizacyjne napotykają często - szczególnie w ich końcowych etapach - na istotne ograniczenia finansowe. Wychodząc naprzeciw potrzebom w tym zakresie, Fundacja w ramach programu MILAB zamierza przyznawać subwencje na końcowe etapy inwestycji budowlanych, na modernizację i remonty budynków i pomieszczeń przeznaczonych dla pracy naukowej, na przeprowadzki oraz wyposażenie techniczne i meblowe pomieszczeń.

Program spotkał się z nieoczekiwanie wielkim zainteresowaniem, co świadczy o skali potrzeb. Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęło bowiem 112 wniosków, a łączna suma postulowanych subwencji sięgnęła kwoty 65 mln zł. Wszystkie nadesłane na konkurs wnioski zostały poddane ocenie ekspertów. Brano pod uwagę nie tylko potrzeby aplikującego zespołu oraz jego dorobek naukowy, ale także i to, czy kształci on jednocześnie młodą kadrę. Na tej podstawie wyłoniona została lista laureatów obejmująca 16 wniosków, na których finansowanie przeznaczono kwotę ok. 4,5 mln zł.

Wśród wybranych do finansowania projektów znalazła się, niestety, jedynie znikoma część tych, które z wielu względów na to zasługiwały, gdyż w następstwie wyroku NSA Fundacja zobowiązana została do zapłacenia blisko 82 mln zł podatku, co zmusiło ją do poważnego ograniczenia wielkości środków przeznaczonych na wspieranie nauki w bieżącym roku.

BENEFICJENCI PROGRAMU MILAB (edycja 2001 r.)
Jednostka Beneficjent Przedmiot finansowania
Akademia Medyczna, Poznań Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej prof. dr hab. Wiesław H. Trzeciak remont i wyposażenie pomieszczeń laboratoryjnych
Akademia Medyczna, Łódź Katedra Onkologii prof. dr hab. Paweł P. Liberski modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na Ośrodek Referencyjny chorób prionowych
Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka", Zakład Genetyki Medycznej prof. dr hab. Małgorzata Krajewska-Walasek modernizacja, remont oraz wyposażenie techniczne i meblowe ZGM
Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa prof. dr hab. Janusz Lipkowski remont kanalizacji w budynkach laboratoryjnych, remont laboratoriów i modernizacja sieci elektrycznej w pomieszczeniach laboratoryjnych, remont dachu budynku ICHF PAN
Instytut Fizyki PAN, Warszawa doc. dr hab. Tomasz Story modernizacja laboratoriów technologicznych
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław doc. dr hab. Danuta Duś dokończenie modernizacji trzech wydzielonych pracowni do badań in vitro o standardzie biohazardu klasy IIA
Muzeum Narodowe w Poznaniu, Pracownia Badań Technologiczno-Konserwatorskich Kier. Działu Konserwacji MNP Agnieszka Lewandowska modernizacja i uzupełnienie infrastruktury Pracowni Badań Technologiczno-Konserwatorskich MNP
Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny prof. dr hab. Zbigniew Floriańczyk remont i modernizacja laboratoriów naukowo-badawczych
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny prof. dr hab. Wiesław Żyrnicki przeniesienie laboratoriów Pracowni Analizy Śladowej i Pracowni Fizykochemii Procesów Wysokotemperaturowych
Pomorska Akademia Medyczna, Klinika Hematologii prof. dr hab. Krzysztof Marlicz adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni naukowej Kliniki Hematologii
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemii prof. dr hab. Kazimierz Strzałka koszty przeprowadzki Instytutu, doposażenie laboratoriów
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny prof. dr hab. Jan Chochorowski adaptacja podpiwniczeń Collegium Minus, budynku Instytutu Archeologii na pracownię archeologicznych studiów źródłoznawczych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki i Astronomii prof. dr hab. Stanisław Chwirot dokończenie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optyki
Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii prof. dr hab. Jerzy Zioło zakończenie remontu i adaptacji pomieszczeń w południowej części Instytutu
Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow III etap adaptacji budynku Warsztatów IFD UW na potrzeby Pracowni Fizyki Wzrostu Kryształów
Zakład Genetyki PAN, Poznań prof. dr Jerzy Nowak remont pawilonów laboratoryjnych oraz wyposażenie meblowe
Autorzy: Redakcja