Nowe książki

W Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego ukazały się:

P r a c e   n a u k o w e

FLLOZOFIA. Grzegorz Mitrowski: Kosmos - Bóg - Czas. Katowice 1993, sum., Zsfg., zł 45.000,-

LITERATUROZNAWSTWO. The Mechanisms of Power. Ed. by Teresa Pyzik, Katowice 1993, streszcz., res., zł 40 000,-

JĘZYKOZNAWSTWO. "Prace Jezykoznawcze". T.20: Studia rusycystyczne i slawistyczne. Red. Michał Blicharski, Katowice 1993, streszcz., sum., zł 35 000,-

"Język Artystyczny". T.8 Red. Aleksander Wilkoń, Bożena Witosz, Katowice 1993, sum., rez., zł 32 000,-

PEDAGOGIKA. Współcześni socjologowie o wychowaniu (Zarys wybranych koncepcji). Red. Andrzej Radziewicz-Winnicki, Katowice 1993, sum., rez., zł 45.000,-

FIZYKA I CHEMIA METALI. Janusz E. Frąckowiak: Badania nadstruktur typu B2 i D03 metodą efektu Móssbauera, Katowice 1993, sum., Zsfg., zł 25 000,-

Jan Ilczuk: Zjawiska tarcia wewnetrznego wystepujacego podczas odwracalnej przemiany martenzytycznej stopów Cu-Zn-Al, Katowice 1993, sum., rez., zł 25 000,-

BIOLOGIA. "Acta Biologica Silesiana". T.221391: Insect systematics and zoogeogrąphy. Red. Sędzimir M. Klimaszewski, Katowice 1993, streszcz., rez.,zł 40 000,-

S k r y p t y

NAUKOZNAWSTWO. Jerzy Ratajewski: Elementy naukoznawstwa i główne kierunki rozwoju nauki europejskiej, Katowice 1993, bibliogr., zł 30 000,-

CHEMIA. Franciszek Buhl, Małgorzata Chwistek, Ewa John, Gertruda Kwapulińska: Cwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej i analitycznej. Wyd.II, Katowice 1993, zł 25 000,-

Znowu sprostowanie: Tytuł zająwionej przed miesiącem pracy Ewy Jędrzejko winien poprawnie brzmieć: "Nominalizacja w systemie i w tekstach współczesnej polszczyzny". Przepraszamy.

Autorzy: Redakcja