Uwaga redakcje gazet akademickich

Nasza starsza imienniczka "Gazeta Uniwersytecka" - pismo studentów i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego - wystąpiła z interesującą i bardzo pożyteczną inicjatywą: spotkania redakcji gazet ogólnouczelnianych wszystkich polskich szkół wyższych. Na dobrą sprawę nie bardzo wiadomo, które polskie uczelnie posiadają własne gazety. Wiemy co nieco o gazetach uniwersyteckich, wymieniamy je między sobą, ale na tym się nasza wiedza kończy. Myśl aby spotkały się redakcje pism uczelni wszystkich typów uznajemy za przednią, bo wszyscy w tych niełatwych czasach borykamy się z trudnościami i warto się spotkać choćby tylko po to, aby wymienić doświadczenia o tym jak sobie radzimy, jak rozwiązujemy różnorakie problemy.

Gdańszczanie proponują aby się u nich spotkać 18-19 września br. Proszą wszystkich zainteresowanych o jak najszybsze zgłoszenie uczestnictwa oraz ewentualne sugestie na temat przebiegu spotkania na adres: "Gazeta Uniwersytecka", 80-952 Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 1 a p.28a lub 105, tel.: 52 50 71 w.341 lub 251, e-mail: rektz@halina.univ.gda.pl

Autorzy: Redakcja