Inauguracja Komisji Polsko - Czeskiej PAN

27 kwietnia Komisja Polsko-Czeska PAN w Cieszynie zainaugurowała swą działalność wykładem prof. J. Urbanca z Uniwersytetu w Opawie na temat literatury śląskiej w języku czeskim.

Na spotkanie przybyli - oprócz pracowników naukowo-dydaktycznych Filii UŚ - przedstawiciele polskiego środowiska pisarskiego z Zaolzia. Obecny był również burmistrz Cieszyna dr Jan Olbrycht.

Prowadzący spotkanie prof. Edmund Rosner wyraził nadzieję na dalsze kontakty pomiędzy obu uczelniami (do tej pory bowiem takowych nie było). Prof. Jiri Urbanec uznał spotkanie w sali senackiej Filii UŚ za wydarzenie historyczne. Wstępnie zapoznał także obecnych z ideą mającej się odbyć w roku 1994 w Opawie konferencji historyczne-literackiej poświęconej literaturze śląska cieszyńskiego i opawskiego.

Autorzy: MP