"Między średniowieczem a renesansem"

12-13 maja w siedzibie Wydziału Filologicznego w Katowicach odbyło się sympozjum naukowe "Między Średniowieczem a Renesansem". Wzięli w nim udział naukowcy z Włoch, Wielkiej Brytanii i Polski. Organizatorem sesji był Zakład Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu US, kierowany przez prof. Jana Malickiego.

Honorowym gościem sesji a zarazem jej czynnym uczestnikiem był prof. Nullo Minissi, doktor honoris causa US, który przedstawił referat wprowadzający pt. "Pojęcie Średniowiecza w odniesieniu do historii Europy Wschodniej". Inni referenci podejmowali takie zagadnienia jak m.in. motywy północne w literaturze polskiej i angielskiej XVI i XVII w. (prof. Andrzej Borowski), humanizm renesansowy jako kolejne odrodzenie antyku (prof. Stefan Zabłocki), autoimitacje wersyfikacyjne Jana Kochanowskiego (prof. Jan Malicki).

Konferencja stanowiła kontynuację wcześniejszych sympozjów naukowych, poświęconych kulturze Baroku zorganizowanych przez US wspólnie z Istituto Universitario Orientale w Neapolu (Katowice 1991, Sorrento 1992) .

Planowane jest wydanie materiałów z konferencji w formie książkowej. Na razie uczestnicy sympozjum i goście otrzymali w formie broszury streszczenia referatów.

Sesji towarzyszyły: wystawa książki renesansowej w Bibliotece Śląskiej, koncert muzyki renesansowej, który odbył się pod patronatem Wojewody Katowickiego Wojciecha Czecha w westybulu gmachu Sejmu Śląskiego oraz wycieczka do Pszczyny.

Autorzy: Dariusz Rott