Patronat WT nad liceum

5 maja podpisano porozumienia o współpracy między Wydziałem Techniki US a II Liceum Ogólnokształcącym im. E. Plater w Sosnowcu. Na mocy porozumienia Wydział Techniki przyjmie patronat nad powstałą w Liceum "klasą autorską" o profilu techniczne-informatycznym. (I Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater jest szkołą znaną z wysokiego poziomu kształcenia humanistycznego, prowadzenia klas autorskich o profilach biologiczne-chemicznym i klasycznym oraz dużej liczby uczniów - laureatów olimpiad. Powstanie w tego typu szkole klasy o profilu techniczne-informatycznym jest niejako odpowiedzią na aktualne wyzwanie określane mianem humanizacji techniki.

Zgodnie z porozumieniem studenci Wydziału Techniki będą mogli odbywać praktyki pedagogiczne w szkole, korzystając z bogatego doświadczenia pedagogiczne-wychowawczego jej nauczycieli. Przewiduje się, że część uczniów najbardziej zainteresowanych problemami techniki i wykazujących zdolności w tym kierunku, będzie mogła uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na Wydziale. Przyczyni się to niewątpliwie do pozyskiwania przyszłych dobrych studentów i pracowników nauki.

Na uroczystość, która odbyła się na terenie szkoły, przybyli liczni goście, wśród nich wiceprezydent Sosnowca - mgr Tomasz Szyjkowski, członek zarządu miasta - mgr Tadeusz Zapała, z delegatury Kuratorium Oświaty i Wychowania - wizytator mgr Bożena Staszewska, przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego i Rady szkoły. Wydział Techniki reprezentowali dziekan - prof. Eugeniusz Łągiewka, prodziekani - prof. Antoni Budniok i dr Józef Węgrzynek, dyrektor Instytutu Informacji Naukowo-Technicznej - prof. Alicja Wakulicz-Deja i pełnomocnik wydziału d/s współpracy ze szkołą - dr inż. Romuald Błaszczyk.

Autorzy: Redakcja