Nauczyciele w Instytucie Chemii

Instytut Chemii oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny zorganizował 2 kwietnia br. seminarium dla nauczycieli chemii szkół ponadpodstawowych na temat: "Struktura materii w procesie, nauczania chemii". Na seminarium wygłoszono dwa wykłady: doc. dr - "Struktura cząsteczki i kryształu w oparciu o modele elektrostatyczne" oraz prof. dr Henryk Morawiec - "Metodyczne aspekty w procesie nauczania struktury atomów i cząsteczek".

W przerwie seminarium czynne było stoisko z aktualnymi wydawnictwami Uniwersytetu Śląskiego. Frekwencja na seminarium znacznie przekroczyła oczekiwania - przybyło 120 osób.

Podobne spotkanie z nauczycielami odbędzie się jesienią br.

Autorzy: A.Z.