POŻEGNANIE PROF. ZBIGNIEWA J. NOWAKA


17 maja, zmarł w wieku lat 74 dr hab. Zbigniew Jerzy Nowak emerytowany profesor Uniwersytetu Śląskiego, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik instytucji kultury państwa podziemnego.

Organizator i pierwszy dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego, wieloletni wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej oraz kierownik Zakładu Literatury Staropolskiej, Oświeceniowej i Romantycznej, wcześniej - nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Jagiellońskim i Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach.

Badacz i edytor literatury XVIII i XIX wieku, wybitny mickiewiczolog. Członek licznych Komitetów Naukowych i Rad Redakcyjnych, m.in. Polskiego Słownika Biograficznego i Redakcji Naczelnej reedycji wydania jubileuszowego "Dzieł" Adama Mickiewicza.

Odznaczony Krzyżem Walecznych, Virtuti Militari kI. V, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Praca dydaktyczne-wychowawcza Profesora Zbigniewa Jerzego Nowaka uhonorowana została przyznaniem tytułu "Zasłużony Nauczyciel PRL", Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrną Odznaką Mickiewiczowską Liceum im. Adama Mickiewicza oraz Złotą Odznaką "Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego".

Odszedł człowiek wielkiego serca i wielkich zasług.

Autorzy: Redakcja