Nowe książki

W Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego ukazały się:

PRACE NAUKOWE

SOCJOLOGIA. Niektóre problemy społeczne w województwie katowickim. Red. Jacek Wódz. Katowice 1993, rez., sum., zł 25 000,-

LITERATUROZNAWSTWO. Rozpad mitu i języka? Red. Barbara Czopik. Katowice 1992, rez., sum., zł 55 000,

JĘZYKOZNAWSTWO. Irena Bajerowa: Polski jezyk ogólny XIX wieku. Stan i ewolucja. T.2: Fleksja. Katowice 1992, rez., sum., zł 50 000,- .

Ewa Jędrzejko: Normalizacja w systemie i tekstach współczesnej polszczyzny. Katowice 1993, rez., sum., zł 36 000,-

GEOGRAFIA. Geographia. Studia et Dissertationes. T.17. Red. Jan Trembaczowski. Katowice 1993, tab., rys., fot., rez., sum., zł 40 000,-

Sprostowanie: Praca: Przestrzeń - Środowisko społeczne - środowisko kulturowe. Z badań nad starymi dzielnicami miast Górnego Śląska. Red. Kazimiera Wódz. Katowice 1992, ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, a nie jak pomyłkowo podano w "GU" nr 7 poza naszą uczelni.

Autorzy: Redakcja