Doktorat H.C. Josfowi Brodskiemu

20 kwietnia Senat jednomyślną uchwałą nadał godność doktora honoris causa UŚ poecie Josifowi Brodskiemu, laureatowi literackiej nagrody Nobla w 1987 roku. Recenzentami w tej procedurze byli profesorowie: Czesław Miłosz, Andrzej Drawicz, Piotr Fast. Uroczystość promocji doktorskiej odbędzie się 22 czerwca. Zapowiada się, iż będzie to wielkie wydarzenie nie tylko dla naszej uczelni, ale całych Katowic. "GU" także przygotowuje się do niego w sposób specjalny.

Autorzy: MP