Otwarte drzwi Wydziału Techniki

Od 22 marca do 6 kwietnia pracownicy Wydziału Techniki przeprowadzili dla młodzieży szkół średnich z terenu Sosnowca, Będzina i Dąbrowy Górniczej cykl wykładów popularnonaukowych z najnowszych osiągnięć techniki. Wykłady odbywały się w Zespole Szkół Elektronicznych w Sosnowcu, Zespole Szkół Techniczno-Handlowych oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Będzinie. Jednorazowo w zajęciach uczestniczyło od 160 do 330 osób.

Wykłady obejmowały następujące tematy: "Metale wykazujące pamięć kształtu" - prof. Henryk Morawiec; "Mikroskopia elektronowa w badaniach struktury metali" - dr Józef Lelątko; "Ochrona prawna innowacji technicznych" prof. Andrzej Szewc; "Sieci komputerowe stan dzisiejszy i perspektywy rozwoju" - dr Piotr Porwik; "Historia i tendencje rozwojowe maszyn cyfrowych" - dr inż. Romuald Błaszczyk; "Tarcie a zużycie materiałów" - dr Andrzej Posmyk.

Przeprowadzona akcja wzbudziła duże zainteresowanie młodzieży toteż niektóre tematy zostaną pogłębione w kolejnych spotkaniach.

Delegatura Kuratorium Oświaty i Wychowania w Sosnowcu rozpropagowała akcję wśród młodzieży szkół oraz przygotowała sale wykładowe i sprzęt audiowizualny. Dzięki temu wykłady mogły odbywać się w odpowiednich pomieszczeniach z wykorzystaniem technicznych środków dydaktycznych.

Autorzy: Redakcja