Sesja Oświęcimska

"KL Auschwitz-Birkenau 1940-1945" - oto temat dwudniowej sesji naukowej, która odbyła się 5 i 6 kwietnia w auli Wydziału Nauk Społecznych naszego uniwersytetu, a została zorganizowana przez Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem-Oddział Wojewódzki w Katowicach, Instytuty Historii oraz Politologii i Dziennikarstwa UŚ i Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka.

Martyrologię Oświęcimia pokazano na tle martyrologii ludności polskiej w czasie II wojny światowej. Zwrócono uwagę na Oświęcim nie tylko jako miejsce ludobójstwa, ale również jako na symbol zła funkcjonujący w świadomości społecznej. W referatach szczegółowych omawiano wiele aspektów życia obozowego. Spośród pracowników naukowych naszego uniwersytetu referaty przedstawili: prof. Jan Przewłocki - "Obozy koncentracyjne w Europie w czasie II wojny światowej"; dr Lechosław Cebo - "Zródła pośrednie w badaniu dziejów KL Auschwitz-Birkenau"; dr Zygmunt Woźniczka - "KL Auschwitz w polskiej prasie konspiracyjnej"; dr Janina Molendowa - "Przejawy klęski polityki germanizacyjnej na Górnym Śląsku w latach 1944-1945", a własnym wspomnieniem obozowym podzielił się prof. Jan Trembaczowski.

Mimo tylu lat wiele spraw dotyczących historii obozu nadal budzi kontrowersje. Jedną z takich spraw jest kwestia liczby ofiar. Odrzucając liczbę 4 mln, zbyt arbitralnie, pochopnie redukuje się ją do 1,5 mln. Także skład narodowy ofiar pozostaje do ostatecznego ustalenia. Do tej pory nie eksponowano faktu, że ponad połowa ofiar do Żydzi. Między innymi w tej sprawie wiele kontrowersji wywołał referat prof. Wacława Długoborskiego (z Muzeum w Oświęcimiu) zatytułowany "KL Auschwitz jako przedmiot badań naukowych". Dyskusjom nie było końca.

Uczestnicy zarówno w referatach jak i głosach dyskusji podkreślali konieczność dalszych badań naukowych (m.in. w oparciu o udostępnione archiwa w Moskwie) oraz potrzebę zachowania pamięci o tragedii ofiar Oświęcimia wśród młodego pokolenia.

Sesji towarzyszyła wystawa prac malarskich Władysława Siwka, powstałych pod wpływem przeżyć autora, wyniesionych z oświęcimskiego obozu. Obrazy pochodziły ze zbiorów Państwowego Muzeum w Oświęcimiu.

Autorzy: K.F.