Goście z Węgier

W dniach 18-24 kwietnia 1993 roku w Filii UŚ w Cieszynie gościła delegacja pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Srospatak (Węgry). W programie pobytu, oprócz zwyczajowych już spotkań gości z władzami uczelni i przedstawicielami studentów, znalazł się również ich czynny udział w zajęciach z ceramiki, ekspresji ruchu, hospitacja lekcji muzyki i zajęć plastycznych w przedszkolach i młodszych klasach szkół podstawowych, wizyta w cieszyńskich szkołach średnich. Goście zaprezentowali także swój program muzyczny w auli uniwersyteckiej oraz w Liceum Ogólnokształcącym. W tym samym czasie na Węgrzech gościła grupa pedagogów i studentów Wychowania Muzycznego i Nauczania Początkowego Filii. Współpraca między uczelniami trwa już kilka lat.

Autorzy: MP