Umowa z Ołomuńcem

19 kwietnia na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu przebywała delegacja UŚ z rektorem prof. Maksymilianem Pazdanem, dziekanem Wydziału Prawa i Administracji prof. Marcinem Kudejem i prodziekanem Wydziału Nauk Społecznych prof. Markiem Szczepańskim. Celem wizyty było podpisanie ramowej umowy o współpracy między obu uczelniami. Wymiana pracowników naukowo-dydaktycznych odbywać się będzie bezdewizowo. Corocznie uniwersytety nasze będą delegować wzajemnie pięciu pracowników dla ustalania szczegółowych, roboczych programów współdziałania w poszczególnych dziedzinach naukowych.

Autorzy: MP