Cena studiów zaocznych

20 kwietnia Senat powrócił do kwestii wysokości opłat za studia zaoczne w naszej uczelni. Reakcja na pierwsze "przymiarki" do nowych stawek opłat semestralnych za studia zaoczne (zanosiło się, że będzie to 5 mln za semestr - na wszystkich kierunkach) była tego rodzaju, iż Senat uznał za właściwe wycofać się z owych zamiarów:

Ostatecznie postanowiono, że opłaty, generalnie, będą niższe i nieco zróżnicowane. Tak więc w roku akademickim 1993/94 za studia zaoczne w US płacić się będzie:

- na kierunku: prawo - I rok - 5 mln za semestr

- na kierunku: prawo - II rok - 4 mln za semestr

- na wszystkich pozostałych - 3,5 mln za semestr

Szczegółowe zarządzenie rektora UŚ w sprawie odpłatności za studia powinno już być wywieszone we wszystkich stosownych miejscach ogłoszeń. Reguluje ono także zasady ewentualnych ulg w tych opłatach.

Autorzy: Redakcja