Koniec studiów i co dalej?

Letnia szkoła biznesu dla studentów

Większość z nas studentów zadaje sobie to pytanie i często nie znajduje satysfakcjonującej odpowiedzi. Konfrontacja młodego człowieka z prawami gospodarki rynkowej bywa bolesna. Wymagania stawiane na starcie są bardzo wysokie. Samo dobre przygotowanie merytoryczne już nie wystarcza. W cenie jest samodzielność, przedsiębiorczość, umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, pewna swoboda w poruszaniu się w skomplikowanym świecie formuł prawnych i ekonomicznych. Oprócz tego nieodzowna jest umiejętność "sprzedania" swoich kwalifikacji, pozyskania dla swoich pomysłów współpracowników, sponsorów itp. Jak widać przekracza to znacznie zakres umiejętności zdobytych w czasie studiów. Zapytacie więc - gdzie można uzupełnić o te elementy swoje wykształcenie? Jeszcze do niedawna nie mogłabym udzielić Wam odpowiedzi. Ale teraz już tak. Otóż, reagując na to ogromne zapotrzebowanie CENTRUM BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH DLA GOSPODARKI, działające w US organizuje od 6 do 19 września, LETNIĄ, SZKOŁĘ BIZNESU DLA STUDENTOW.

W programie są zajęcia z prawa, ekonomii i psychologii. Zajęcia z prawa pomogą Wam zdobyć orientację w zakresie przepisów dotyczących uruchamiania własnego przedsięwzięcia lub uczestnictwa w nim z innymi, a także uzyskać pomoc w wyborze formuły prawnej planowanego przedsięwzięcia.

Zajęcia z ekonomii pozwolą Wam poznać ekonomiczne aspekty planowanego przedsięwzięcia, dokonać analizy szans powodzenia Waszych zamierzeń w oparciu o wskaźniki ekonomiczne, a także wypracować strategie marketingowe.

Natomiast dzięki zajęciom z psychologii poznacie własne predyspozycje w zakresie przedsiębiorczości, będziecie mieli okazję doskonalić umiejętności sprawnego organizowania, kierowania innymi, twórczego rozwiązywania problemów, poznacie podstawowe zasady pozyskiwania klienta - reklamy, a także nauczycie się odpowiednio prezentować siebie jako wartościowego pracownika, wspólnika i partnera w interesach.

Zajęcia odbywać się będą w małych grupach, dzięki czemu zostanie wykorzystany potencjał i możliwości tkwiące w grupie. Będą one miały charakter warsztatowy, tzn. ukierunkowany na wspólne rozwiązywanie praktycznych problemów. Praca grupy odbywać się będzie pod opieką psychologów, którzy będą pomagać w wypracowaniu atmosfery otwartości i zaufania sprzyjającej szybkiemu uczeniu się, a także intensyfikować pracę grupy, stosując różne metody psychologiczne. To właśnie jest główny powód dla którego psychologowie zajmują się tym przedsięwzięciem. Dysponują oni bowiem wiedzą na temat jak uczyć, aby maksymalnie zwiększyć efektywność każdego z uczestników.

Wiedzę z zakresu ekonomii i prawa przekażą Wam specjaliści w tych dziedzinach (m.in. wykładowcy Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej, Akademii Ekonomicznej i Uniwersytetu Śląskiego). Opiekę merytoryczną i organizacyjną nad tym przedsięwzięciem sprawują dr Krystyna Balawajder i dr Barbara Kożusznik, kierujące Centrum Badań Psychologicznych dla Gospodarki, a pracami związanymi z uruchomieniem tej Szkoły zajmuje się autorka tej informacji Dorota Piekarczyk, studentka V roku psychologii.

P.S. Zainteresowanych uczestnictwem w LETNIEJ SZKOLE BIZNESU prosimy o kontakt we wtorki w godz.l0-14 w pok. 332 przy ul. Grażyńskiego w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, tel. 599-666 wew. 231 (też we wtorki).

Autorzy: Redakcja