Geologowie w terenie

W okresie Świąt Wielkiej Nocy odbyła się Terenowa Szkoła Geologów Uniwersytetu Śląskiego. Konferencja ta, będąca interesującą formą samokształcenia pracowników katedr geologicznych Wydziału Nauk o Ziemi, ma już trzynastoletnią tradycję. We wcześniejszych edycjach imprezy uczestnicy odwiedzili najciekawsze rejony Sudetów Środkowych, Gór Świętokrzyskich, Jury Krakowsko-Wieluńskiej; Tatr i Podtatrza (także słowackiego), Pienin i Beskidów. Gośćmi Szkoły bywali wybitni geolodzy polscy i zagraniczni, czołowi znawcy regionów, które gościły obradujących.

W tym roku po raz kolejny udało się wprowadzić w czyn ideę corocznego spotkania geologów, w czym, jak zawsze, wsparły organizatorów władze uczelni i wydziału.

Od 8 do 13 kwietnia w trakcie czterech sesji naukowych zaprezentowano 16 referatów, które dostarczyły informacji o aktualnych kierunkach, postępie i rezultatach prac zespołów badawczych i działalności pracowników Wydziału na międzynarodowym rynku nauki. W prezentacjach wyników specjalistycznych prac własnych uwypuklono, jak zazwyczaj, aspekty interdyscyplinarne. Sprowokowało to słuchaczy do długich, ożywionych dyskusji, które zaowocują być może, świeżymi pomysłami badawczymi i koncepcjami nowych rozwiązań starych problemów.

Streszczenia referatów ukazały się w Materiałach Konferencyjnych, które są dostępne w bibliotece wydziałowej WNoZ.

Oprócz 25 pracowników naukowych Wydziału i instytucji zaprzyjaźnionych (Państwowy Instytut Geologiczny, Górnośląskie Przeds. Wodociągowe) w tegorocznej Szkole uczestniczył przewodniczący sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - dr Jan Rzymełka, a obradom przysłuchiwali się przewodniczący Głównej Rady Łowieckiej - mgr inż. Alfred Hałasa i dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego - mgr inż. Zdzisław Kotuła. Dyrekcja Parku Narodowego z ochotą pomagała uczestnikom konferencji. Dzięki tej współpracy było można w pełni docenić niezwykłe walory imponującej przyrody Roztocza, zaznajomić się nie tylko z budową geologiczną ale również z bardzo ciekawą bliższą i dalszą historią, kulturą południowej Lubelszczyzny, licznymi zabytkami i pamiątkowymi pozostałościami po wydarzeniach z dawnych wieków.

Zwierzyniec, będący siedzibą Szkoły, obchodzi w tym roku 400-lecie istnienia. Jubileusz stał się okazją do przygotowania szeregu interesujących wydawnictw naukowych i popularyzatorskich, map, folderów, przewodników widokówek reklamujących bogate atrakcje tej ziemi. Pod względem informacyjnym miasteczko jest więc przygotowane do obchodów uroczystości rocznicowych i do sezonu turystycznego. Ponadto dysponuje nie najgorszą bazą noclegową i gastronomiczną. Położona w sercu Roztoczańskiego Parku Narodowego osada, niegdysiejszy ośrodek zarządzania Ordynacją Zamojską - jest zatem ze wszech miar godnym polecenia celem wypraw wakacyjnych dla niezdecydowanych dotąd amatorów spokoju nieskażonych, pełnych zwierzyny lasów i pięknych krajobrazów.

Autorzy: L.T.