Cieszyn 17 - 21 maja - Dni Uniwersytetu Śląskiego

17.05.

godz. 19.00 - Koncert inauguracyjny w wykonaniu zespołów studenckich (Aula UŚ, ul. Paderewskiego 61)

18.05.

godz. 16.00 - Koncert kameralny (Sala Koncertowa PSM, Zamek 3a)

godz. 19.00 - Koncert jazzowy w wyk. Kwintetu Krzysztofa Popka (Teatr im. Mickiewicza)

19.05.

godz.12.00 - Estrada Studencka (Aula UŚI godz. 19.00 - Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Katowice" (Teatr im. Mickiewicza)

20.05.

godz. 16.00 - Koncert kameralny Capella Academica (Sala Koncertowa PSMI

godz. 19.00 - Koncert Orkiestry Salonowej UŚ (Teatr im. Mickiewiczal

21.05.

godz. 16.00 - Recitąl gitarzystów francuskich (Sala Kameralna USI

godz. 19.00 - Koncert galowy chórów: UŚ "Harmonia", UOPF z Ostrawy, Teatru Tańca z Mińska, Zespołu Cymbalistów Uniwersytetu Pedagogicznego z Mińska.

Imprezy w teatrze - za biletami, na pozostałe wstęp wolny."

Autorzy: Redakcja