Nowe książki - Listopad 1997

P r a c e    n a u k o w e

HISTORIA LITERATURY.
Wokół Wacława Potockiego. Studia i szkice staropolskie w 300. rocznicę śmierci poety. Red. Jan Malicki, Dariusz Rott. Katowice 1997, fot., aneks, indeks nazwisk, summ. Zsfg., 8 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO.
Anna Tokarska: Biblioteki polskie na Górnym Śląsku w XIX wieku. Katowice 1997, bibliogr., fot., Zsfg., summ., 11 zł

NAUKI O ZIEMI.
Andrzej Tyc: Wpływ antropopresji na procesy krasowe Wyżyny Śląsko-Krakowskiej na przykładzie obszaru Olkusz-Zawiercie. Katowice 1997, ryc., tab., liter., summ., res., 9 zł

"Geographia. Studia et Dissertationes". T. 21. Red. Tadeusz Szczypek.. Katowice 1997, rys., tab., liter., rez., summ., 10 zł

C z a s o p i s m a

PEDAGOGIKA.
"Chowanna" 1997, R. XXXIX (L), T. 1 (8). Red. nacz. Władysława Łuszczuk. Katowice 1997, bibliogr., 7 zł (półrocznik)

S k r y p t y

HISTORIA LITERATURY.
Interpretacje i metodologie. Studia z dydaktyki literatury polskiej. Red. Anna Opacka. Katowice 1997, 5 zł

ZAPOWIEDZI

SOCJOLOGIA.
Osobowość i społeczne funkcjonowanie młodzieży regionu Podbeskidzia. Red. Tadeusz Lewowicki, Ewa Ogrodzka-Mazur

PEDAGOGIKA.
Współczesne tendencje w teorii i praktyce nauczania początkowego. Red. Henryk Moroz

NAUKI O ZIEMI.
Iwona Morawiecka: Piping Karst in the Pleistocene Raised Beaches of South-West England and South Wales

Michał Augustyniak: Dynamiczne oblicze Ziemi w polskich podręcznikach geografii

FIZYKA.
"Archiwum nauki o materiałach" 1997, T. 18, nr 3. Red. Zbigniew Bojarski (kwartalnik)

NAUKI TECHNICZNE.
Wiedza o technice. Wybrane problemy. Przewodnik metodyczny dla studentów. Red. Andrzej Kiepas (skrypt)

POZA WYDAWNICTWEM UKAZAłY SIĘ:

POLITOLOGIA.
Daniel Louis Seiler, Jacek Wódz, Kazimiera Wódz: O reprezentacji politycznej na szczeblu lokalnym. Wyd. Śląsk, Katowice 1997 - w ramach serii wydawniczej Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych w Katowicach

SOCJOLOGIA.
Kazimiera Wódz (red. ): Górnicy wobec wyzwań restrukturyzacji. wyd. UNDP, Katowice 1997

Krystyna Faliszek, Elisabeth McLean Petras, Kazimiera Wódz (red. ): Kobiety wobec przemian okresu transformacji. Wyd. Śląsk, Katowice 1997

Wojciech Świątkiewicz, Kazimiera Wódz (red. ): Miasta przemysłowe we współczesnych badaniach socjologicznych. Wyd. Śląsk, Katowice 1997

Raporty

NAUKI SPOŁECZNE.
Wokół ubóstwa dzieci (Children's Poverty). Red. Agnieszka Pietrzyk, Leszek A. Gruszczyński (autorzy: A. Bartoszek, S. Drzażdżewski, L. A. Gruszczyński, A. Pietrzyk, R. Stefańska-Klar). Katowice 1997, UNDP-PZRS, rys., tab., summ., 20 zł.