SPROSTOWANIE

W nawiązaniu do notatki o Kolegium Polsko-Austriackim ("Gazeta Uniwersytecka" nr 46), pragniemy umieścić uzupełnienie i sprostowanie niektórych podanych tam informacji (red. ).

Kolegium polsko-austriackie jest kursem organizowanym od trzech lat przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego równocześnie z kursem wakacyjnym Szkoły, który w tym roku odbył się po raz siódmy. Z inicjatywą powołania kolegium (jak zresztą i sieci innych w Europie Środkowej i Wschodniej: austriacko-ukraińskiego, austriacko-węgierskiego, austriacko-słowackiego) wystąpiło austriackie Ministerstwo Nauki, Komunikacji i Badań. Strona austriacka w pełni finansuje kolegium. Ze swoją inicjatywą Ministerstwo zwróciło się do MEN. Z kolei MEN swoją ofertę skierowało do Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Osobami, które decydują w Austrii o losach kolegium są: dr Christoph Ramoser (Ministerstwo) i Elke Schmidt z Biura do spraw Kontaktów z Europą Środkową i Wschodnią. Decyzję o usytuowaniu kolegium w Cieszynie podjęła dyrekcja Szkoły, ze względu na bardzo dobre doświadczenia wynikające ze współpracy z Filią UŚ w Cieszynie podczas organizacji letniej szkoły. Cenimy działalność cieszyńskiego oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego, jednakże jego związek z kolegium ogranicza się do jednego w czasie trwania kolegium (2-godzinnego) spotkania członków Towarzystwa z uczestnikami kolegium.

W kolegium biorą udział studenci z różnych uczelni (uniwersytetów, uczelni technicznych i artystycznych) w Austrii (nie tylko slawiści z Wiednia) oraz różnych uczelni w Polsce - z Uniwersytetu Śląskiego wzięła udział tylko 1 studentka z sosnowieckiej germanistyki. Ubolewamy nad brakiem zainteresowania kolegium w naszej macierzystej uczelni, z innych ośrodków w Polsce nadchodzą co roku 2-3 zgłoszenia (ogółem z całej Polski napłynęło około 60 zgłoszeń na 20 miejsc). Studenci zainteresowani pogłębianiem znajomości języka niemieckiego oraz poznawaniem kultury austriackiej cenią sobie możliwość spędzenia trzech tygodni z austriackimi kolegami w czasie zajęć z austriackimi lektorami oraz udział w bardzo bogatym programie kulturalnym i turystycznym - a to wszystko na koszt austriackiego Ministerstwa. W tegorocznym kolegium wzięło udział 17 studentów z Polski i 15 z Austrii.

Imprezy kulturalne, turystyczne i spotkania organizowane są przez szkołę zarówno dla uczestników letniej szkoły, jak i kolegium. Ani uczestnicy letniej szkoły, ani kolegium nie spotkali się z Leszkiem Balcerowiczem, mieli natomiast przyjemność spotkać się z Krzysztofem Pendereckim, o czym pisałam w tekście zamieszczonym w 46 numerze "Gazety".

Autorzy: Jolanta Tambor