(za rok w Katowicach i Cieszynie)

W TYM ROKU W OPOLU

Od 10 do 12 września w gościnnym Opolu uczestniczyliśmy w V Spotkaniu Redaktorów Gazet Akademickim. Jego gospodarzem były "Wiadomości Uczelniane Politechniki Opolskiej" i rzeczniczka prasowa Politechniki Opolskiej - Kazimiera Dąbrowska, nasza przemiła gospodyni.

W pierwszym dniu naszego spotkania udaliśmy się na ratusz, gdzie byliśmy gośćmi władz miasta. W sali im. Karola Musiała spotkaliśmy się z rektorem Politechniki Śląskiej, profesorem Józefem S. Suchym, a następnie wysłuchaliśmy przemówienia Przewodniczącego Rady Miejskiej Opola, Andrzeja Namysły, na temat: Opole stolicą regionu europejskiego.

Następnie organizatorzy zapewnili nam zwiedzanie zabytków miasta, po drodze widzieliśmy również tragiczne ślady powodzi, której ofiarą Opole padło dwa miesiące wcześniej.

W godzinach popołudniowych uczestniczyliśmy w odczycie na temat popularyzacji nauki w mediach, który wygłosił specjalista w tej dziedzinie, redaktor Wiktor Niedzicki. Tak oto rozpoczął on zasadniczą część swojego fascynującego wykładu:

"Niestety nie prowadzę żadnych badań naukowych. Jestem skromnym magistrem fizyki i dziennikarzem (... ). Jestem sprzedawcą nauki. Od 22 lat sprzedaję nowości naukowe, prace światowych, ale przede wszystkim polskich instytutów naukowych, promuję profesorów i świeżo upieczonych magistrów.

Jestem także okropnym człowiekiem. Czy widział ktoś, by przetrywać wypowiedź poważnemu profesorowi? Zadawać krępujące pytania. Zmuszać do przebierania się za błazna? Doprowadzać go do łez? "

Na zakończenie pierwszego dnia obrad zaplanowano jeszcze bankiet w opolskiej restauracji "Cassino-Czardasz".

Drugi dzień obrad rozpoczęło spotkanie z rektorem Uniwersytetu Opolskiego, profesorem Sławomirem S. Nicieją, który mówił m. in. o dniu dzisiejszym i przyszłości Uniwersytetu Opolskiego, a także przedstawił smutny bilans strat powodziowych. Kolejny punkt programu to wyjazd do Rogowa Opolskiego, gdzie we wspaniałym zamku mieści się oddział Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej z niezwykle cennymi starodrukami. Po obiedzie w Sali Senatu Politechniki Opolskiej mieliśmy okazję porozmawiać roboczo z przedstawicielami innych redakcji. Całość pracowitego dnia zakończył grill, w patio budynku głównego Politechniki Opolskiej. Dla najwytrwalszych uczestników spotkania następnego dnia zorganizowano jeszcze zwiedzanie Muzeum Śląska Opolskiego.

W V Spotkaniach Redaktorów Gazet Akademickich uczestniczyło łącznie około 45 osób, reprezentujących gazety i pisma akademickie, a także silna grupa redakcyjna z "Forum Akademickiego". Za rok zaprosiliśmy ich wszystkich do Katowic i Cieszyna, gdzie odbędzie się VI Spotkanie Redaktorów Gazet Akademickich.

Autorzy: Dariusz Rott