OGŁOSZENIA

Centrum Studiów nad Człowiekiemi Środowiskiem
Uniwersytetu Śląskiego
40-007 Katowice, ul. Bankowa 9,
tel. centrali: 588 211 w. 1235,
tel. /fax: 587 737

przyjmuje zapisy

na semestralny kurs organizowany we współpracy
z Uppsala University
(The Baltic University)

"

The Baltic Sea Environment"

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest znajomość
języka angielskiego. Zaliczenie egzaminu końcowego jest warunkiem uzyskania wpisu tych zajęć do indeksu (zajęcia fakultatywne) oraz dyplomu ukończenia kursu sygnowanego przez Uppsala University i Uniwersytet Śląski. Każdy uczestnik otrzymuje komplet własnych materiałów.

Szczegółowa informacja w biurze Centrum
(ul. Bankowa 9, p. 322).

Liczba miejsc ograniczona

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem
Uniwersytetu Śląskiego
40-007 Katowice, ul. Bankowa 9,
tel. centrali: 588 211 w. 1235,
tel. /fax: 587 737

przyjmuje zapisy

na semestralny kurs organizowany we współpracy
z Uppsala University
(The Baltic University)

"

A Sustainable Baltic Region

" Warunkiem uczestnictwa w kursie jest znajomość
języka angielskiego. Zaliczenie egzaminu końcowego jest warunkiem uzyskania wpisu tych zajęć do indeksu (zajęcia fakultatywne) oraz dyplomu ukończenia kursu sygnowanego przez Uppsala University i Uniwersytet Śląski. Każdy uczestnik otrzymuje komplet własnych materiałów.

Szczegółowa informacja w biurze Centrum
(ul. Bankowa 9, p. 322).

Liczba miejsc ograniczona

Fundacja "Viribus Unitis" rozpoczęła dystrybucję karty EURO-26.
Bliższe informacje tel. wewn. : 17-77, 17-92.