CIESZYN INAUGURUJE

8 października po raz XXVII zainaugurowano rok akademicki w cieszyńskiej Filii UŚ. JM Rektor prof. dr hab. Tadeusz Sławek za "najprzyjemniejszy punkt inauguracji" uznał powitanie dostojnych gości, przyjaciół uczelni, a także całej cieszyńskiej społeczności akademickiej.

Obecność niektórych znakomitych gości była nie tylko przejawem ich niezwykłej sympatii do cieszyńskiej Filii UŚ, ale także dowodem równie gorącego względem nich uczucia ze strony "uczelni na Bobrku". Maria Witas - Pani Prezes, Polskie Radio - Rozgłośnia Regionalna w Katowicach i redakcja "Głos Ziemi Cieszyńskiej" nagrodzeni zostali medalami ustanowionymi z okazji 25. lecia Filii UŚ w Cieszynie. Uznani zostali przez Senat za "sprawdzonych przyjaciół Filii", promotorów jej osiągnięć naukowych, dydaktycznych, artystycznych. Medale otrzymali także pracownicy dydaktyczni filii odchodzący z tym rokiem akademickim na emeryturę (prof. Andrzej Pol, dr Bronisława Dymarowa, Andrzej Gańcarczyk, mgr Romana i Robert Spiessowie, Maria Zielecka - pracownik administracyjny) oraz prof. dr hab. Norbert Witek z Instytutu Sztuki.

Ten niezwykle uroczysty akt uhonorowania osób szczególnie dla Filii zasłużonych poprzedziły stałe już fragmenty uroczystości inauguracyjnej, świadczące o sile tradycji, będące przejawem akademickiego ceremoniału: m. in. przemówienie - sprawozdanie Prorektora prof. dr hab. Alojzego Kopoczka. Usłyszeliśmy o aktualnym stanie liczebnym naszej - cieszyńskiej Filii. W roku akademickim 1997/98 studiować będzie 1425 studentów dziennych oraz 2888 studentów zaocznych, daje to 20% wzrost liczby studentów w stosunku do roku minionego; nauczać będzie 169 pracowników naukowo-dydaktycznych, opiekę administracyjną sprawować będzie 137 osób. Dokonano też immatrykulacji studentów I roku.

"Czas wziąć się do pracy" - zawyrokował po tej miłej, niewątpliwie ceremonii JM Rektor. "Do tablicy" (a właściwie katedry) wywołany został prof. dr hab. Józef Ober. Wygłosił wykład nt. : "Perspektywy rozwoju informatyki a zawód nauczyciela". W pewnym momencie wśród nauki pobierających, a zwłaszcza nauczających, powiało przysłowiową grozą. Wydawało się, iż konkluzją wykładu będzie wizja zastąpienia nauczyciela przez komputer (bo i cierpliwy - nieograniczenie, i obiektywny - maksymalnie, i sprawiedliwy - niezwykle). Na szczęście nauczyciel nie uległ redukcji, wręcz przeciwnie przypisano mu nową funkcję - "przewodnika w krainie komputerów". Nobilitowani - odetchnęli z ulgą i z przyjemnością wysłuchali koncertu Orkiestry Studenckiej pod dyr. Stanisława Śmietany. "Swingująco" (jak wyraził się Jego Magnificencja) dotarli wszyscy do końca uroczystości.