SEMINARIUM ROBOCZE "ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM"

W dniach od 8 do 9 października odbyło się robocze seminarium na temat rozwoju badań naukowych na Uniwersytecie Śląskim. Idea seminarium zrodziła się po analizie tematów badawczych w 1996 roku, dokonanej przez Komisję Nauki wiosną bieżącego roku, kiedy to okazało się, iż z osiągnięciami oraz trudnościami i kłopotami zespołów naukowo-badawczych warto zapoznać szersze gremium decyzyjne naszej społeczności akademickiej.

Są to ważne sprawy dla naszego Uniwersytetu, dotykające m. in. rozdziału środków na badania własne pomiędzy poszczególne wydziały i zespoły badawcze. Problematyka priorytetów w badaniach naukowych oraz efektywności wykorzystania środków ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju całych uczelni i ich jednostek organizacyjnych.

Dodatkowym impulsem były wiadomości o tym, że Komitet Badań Naukowych rozważa możliwość zmodyfikowania systemu oceny jednostek naukowych (tzw. kategoryzacja), planując "podniesienie poprzeczki". Dyskutowane są nowe kryteria oceny jednostek. Ich efekty mogą znaleźć odzwierciedlenie w wysokości dotacji na działalność statutową.

Seminarium miało na celu określenie kierunków rozwoju badań naukowych na Uniwersytecie Śląskim.