OD REDAKCJI

Ponad miesiąc temu zainaugurowaliśmy nowy rok akademicki, rok naszego jubileuszu - trzydziestolecia Uniwersytetu Śląskiego.

16 października zorganizowano pierwszy z cyklu wieczorów akademickich, które łączyć będą słowo z muzyką. Tym razem wykładowi Ryszarda Kapuścińskiego, który drukujemy w naszej "Gazecie", towarzyszył występ Śląskiej Orkiestry Kameralnej.

W nowym numerze "Gazety Uniwersyteckiej UŚ" zamieszczamy materiał o studiach doktoranckich, relację z Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich. Wracamy pamięcią do Zjazdów: Fizyków i Socjologów, prezentujemy jedno z dynamicznie działających kół naukowych. Piszemy także o Uniwersytecie Trzeciego Wieku i powodzi we Wrocławiu.

Szczególnej uwadze naszych Czytelników, ze względu na wagę zagadnienia, polecamy tekst STANOWISKA REGIONALNEJ KONFERENCJI REKTORÓW UCZELNI AKADEMICKICH województw bielskiego, częstochowskiego, katowickiego i opolskiego, który prezentujemy w całości:

Przedstawiciele świata nauki i kultury, zebrani na konferencji w Katowicach w dniu 23 września 1997 roku, zapoznawszy się z dokumentem uchwalonym na spotkaniu Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w Białymstoku i poruszeni wagą przedstawionego w nim problemu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, stwierdzają co następuje:

1. Jeżeli informacje na temat kształtu budżetu kraju na rok 1998 zaprezentowane przez wysokich rangą Przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej uznać za opis kierunku konstruowania wydatków państwa w najbliższej przyszłości, nasuwa się wniosek, iż pogłębiające się do tej pory niedofinansowanie nauki i szkolnictwa wyższego osiągnęło punkt oznaczający definitywną zapaść tej sfery życia publicznego.

Należy przypomnieć, iż zgodnie z wolą Sejmu wyrażoną w październiku 1995 roku, łączne nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe miały osiągnąć poziom 3 % PKB już w 1997 roku.

2. Protestując przeciwko takiej polityce finansowej Rządu, wyrażamy pogląd, iż jej realizacja jest równoznaczna nie tylko z zagrożeniem ciągłości badań, lecz wręcz z zaprzestaniem ich uprawiania w wielu dziedzinach nauki. Proponowane w przyszłorocznym budżecie nakłady na szkolnictwo wyższe (0, 46 % PKB) nie tylko kompromitują Polskę, lecz prowadząc do zmniejszenia liczby studentów, w sposób zasadniczy uniemożliwiają Uczelniom wypełnienie ich statutowej misji, jaką jest kształcenie na miarę w pełni uzasadnionych ambicji edukacyjnych społeczeństwa.

Należy zdawać sobie sprawę z tego, iż konsekwencje takiej decyzji Rządu mogą odcisnąć się w sposób trwały na przyszłości nauki i kultury Polski.

prof. dr hab. Tadeusz Sławek
Prezydent
Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich