QUOD BONUM, FELIX, FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT!

3 października w nowej auli Wydziału Nauk Społecznych UŚ zainaugurowano nowy rok akademicki - trzydziesty od powstania Uczelni. W programie prawie trzygodzinnej uroczystości znalazły się m. in. sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 1996/1997, akt immatrykulacji studentów pierwszego roku, wręczenie nagród, wykład inauguracyjny zatytułowany "Mistrzowie polskiej inteligencji - w stulecie powstania filozoficznej szkoły lwowsko-warszawskiej, który wygłosił prof. Czesław Głombik, a także występ Orkiestry Kameralnej Filii UŚ w Cieszynie pod dyrekcją Hilarego Drozda. Inaugurację uświetnili swoją obecnością m. in. przedstawiciele MEN, władz wojewódzkich, samorzadowych, kościelnych, Ich Magnificencje Rektorzy z Uczeli krajowych i zagranicznych.

Godzinę wcześniej oficjalnie otwarto nową aulę WNS, a Jego Ekscelencja, Arcybiskup Metropolita Katowicki ks. dr Damian Zimoń dokonał jej poświęcenia.


Fot. W. Ziółkowski Fot. W. Ziółkowski
Fot. W. Ziółkowski Fot. W. Ziółkowski
Fot. W. Ziółkowski Fot. W. Ziółkowski
Autorzy: Foto: Wojciech Ziółkowski