Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Listopad 1997

Stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Śląskiego otrzymali:

prof. dr hab. Marian Huczek WFil.

prof. dr hab. Władysława Łuszczuk WPiPs

prof. dr hab. Jerzy Świeca WNS

Nowe zatrudnienie (pierwsze miejsce pracy) na stanowisku profesora nadzwyczajnego:

prof. dr hab. Jerzy Klag WBiOŚ

Doktorzy habilitowani - pracownicy UŚ:

dr hab. Zbigniew Śnieszko WNoZ

dr hab. Tomasz Zieliński WNoZ

dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka WNoZ

dr hab. Elżbieta Gondek WFil.

dr hab. Barbara Kożusznik WPiPs

Doktorzy - pracownicy UŚ:

dr Jarosław Zyguła WT

dr Małgorzata Borek WFil