EKSPOZYCJA PUBLIKACJI WYDAWNICTWA UŚ PODCZAS POZNAŃSKICH DNI KSIĄŻKI NAUKOWEJ

W dniach 8-11 października 1997 roku Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego uczestniczyło w Poznańskich Dniach Książki Naukowej - imprezie targowej zorganizowanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy współpracy Wielkopolskiego Oddziału Polskiej Izby Ksiażki, Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz Biura Marketingowego "Megaron". Patronat nad imprezą objął JM Rektor UAM prof. dr hab. Stefan Jurga.

W Poznańskich Dniach Książki Naukowej, odbywających się w centrum miasta w gmachu Collegium Maius, brało udział 35 wystawców, spośród których wielu reprezentowało uczelniane oficyny wydawnicze. O historii i zakresie działalności wydawnictw prezentujących swój dorobek podczas targów, m. in. naszego Wydawnictwa, informował katalog, specjalnie z tej okazji wydany przez Organizatorów. Podczas trwania imprezy zorganizowano dyskusje panelowe na tematy szczególnie interesujące wydawców książki naukowej: Nowe media a książka naukowa i Eksport - import praw autorskich.

W ciągu czterech dni targowych stoisko Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno indywidualnych czytelników, jak i przedstawicieli specjalistycznych bibliotek. Wśród bogatej oferty 137 tytułów dominowały publikacje, które ukazały się w 1996 i 1997 roku. Sprzedaż 383 egzemplarzy książek zrekompensowała koszty, jakich wymaga uczestnictwo w tego typu imprezie.

Dzięki podjętym działaniom promocyjnym odnowiliśmy dawne i nawiązaliśmy nowe kontakty z księgarniami naukowymi oraz bibliotekami na terenie Poznania. Poznańskie Dni Książki Naukowej stały się zatem dla naszego Wydawnictwa okazją do zaprezentowania dorobku edytorskiego Uczelni, a także dotarcia do zainteresowanego publikacjami naukowymi odbiorcy.

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
zaprasza na
Wielki Kiermasz Książek
17-22 listopada 1997 r.
od 9. 00 do 17. 00
Księgarnia Uniwersytecka
Katowice, ul. Bankowa 12
(budynek Rektoratu)
proponujemy:
książki z 50% bonifikatą
egzemplarze gratisowe
nowości
PRZYJDŹ - ZOBACZ - KUP