Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Czerwiec 1997

Stanowisko profesora zwyczajnego

otrzymał prof. dr hab. Janusz Arabski - WFil.

Tytuł profesora uzyskali:

Prof. dr hab. Zbigniew Gostyński - WPiA
Prof. dr hab. Wacław Wojciechowski - WBiOŚ

Stopnie doktora uzyskali:

Dr Grażyna Szafraniec - WPiPs.
Dr Leszek Zwierzyński - WFil.