INFORMACJA W ZASIĘGU RĘKI

Studenci i pracownicy naukowi poszukując źródeł informacji do prac magisterskich i naukowych często spędzają wiele czasu na poszukiwaniu odpowiednich materiałów, nie zdając sobie sprawy, że to czego szukają może leżeć w zasięgu ręki. Tym wciąż mało znanym lub też niadocenianym miejscem jest Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Śląskiego znajdującej się przy ul. Bankowej 14 (pok. 403 na przeciwko wypożyczalni). Dysponuje on dużą ilością bibliograficznych baz danych na CDROM oraz posiada dostęp do baz typu on-line. Oprócz tego w ośrodku znaleźć można różnego typu tradycyjne (drukowane) źródła informacji, m. in. : encyklopedie, słowniki, bibliografie, informatory.

Jako studenci piątego roku Informacji Naukowo-Technicznej (Wydział Techniki) mieliśmy możliwość odbycia dwumiesięcznej praktyki w tym ośrodku. Sympatyczni pracownicy oraz nowoczesne wyposażenie ośrodka wywarło na nas duże wrażenie już pierwszego dnia pobytu na praktyce. Sprzęt zgromadzony w Oddziale Informacji Naukowej naprawdę robi wrażenie: kolorowe, 15-calowe monitory, szybkie komputery Windows 95 na każdym z pięciu stanowisk. Nie bez znaczenia jest też komfort pracy: ergonomiczne stoliki pod komputery i wygodne siedzenia.

W Oddziale Informacji Naukowej użytkownik ma dostęp do licznych baz danych. Każdy może tutaj znaleźć coś dla siebie. Bazy obejmują niemalże wszystkie dyscypliny wiedzy, od sportu począwszy a na inżynierii genetycznej skończywszy. Większość z baz to bazy bibliograficzne umożliwiające lokalizację miejsca publikacji artykułu na dany temat. Istnieje możliwość zamówienia artykułu lub całego czasopisma, w którym się on znajduje. Jeżeli czasopismo jest prenumerowane w kraju to można je sprowadzić za pośrednictwem wypożyczalni międzybibliotecznej. Sprowadzenie czasopisma lub pojedynczych artykułów z zagranicy (poprzez email lub zwykłą pocztę) wiąże się z kosztami dlatego z usługi takiej można skorzystać tylko w wyjątkowych sytuacjach (gdy jest to niezbędne do pracy magisterskiej lub naukowej).

Oprócz baz bibliograficznych dostępne są dwie bazy o nieco innym charakterze: Journal Citation Reports (JCR) oraz indeksy cytowań nauk ścisłych i społecznych (SCI i SSCI). Baza JCR służy do oceny wartości czasopism naukowych w oparciu o cytowania publikowanej literatury (na podstawie wskaźnika cytowań - Impact Factor) w obrębie nauk ścisłych i społecznych. Bazy SCI i SSCI są w zasadzie bazami bibliograficznymi, ale oprócz tego posiadają bardzo przydatną funkcję pozwalającą pracownikom naukowym sprawdzić ile razy ich prace były cytowane na łamach światowych czasopism. Więcej informacji na temat wszystkich baz danych znajdujących się w ośrodku można znaleźć w informatorze lub na stronie www Biblioteki Głównej.

Aby móc korzystać z baz danych, użytkownik musi nauczyć się je obsługiwać. W tym celu organizowane są szkolenia. Terminy szkoleń należy uzgodnić w Oddziale Informacji Naukowej. W przypadku napotkania jakichkolwiek trudności w trakcie późniejszego korzystania z baz, użytkownik zawsze może liczyć na kompetentnych pracowników ośrodka służących fachową poradą.

Wszystkie te informacje przekazują: Jacek Tomaszczyk i Arkadiusz Pulikowski z V roku Informacji Naukowo-Technicznej UŚ.