CIESZYŃSKA WIOSNA MUZYCZNA

W dniach od 6 - 8 maja br. odbyła się "Cieszyńska Wiosna Muzyczna" - festiwal organizowany przez Instytut Pedagogiki Muzycznej Filii UŚ w Cieszynie. Koncerty odbywały się na terenie naszego Uniwersytetu: w sali kameralnej i klubie studenckim Panopticum oraz cieszyńskich kościołach: św. Marii Magdaleny i św. Krzyża. Impreza ta odbywa się już od kilkunastu lat a wykonawcami są koncertujący wykładowcy WP-A oraz zaproszeni goście.

W tym roku wykonawcy reprezentowali różny stopień zaawansowania muzycznego. Byli wśród nich uczniowie katowickiego Liceum Muzycznego i Szkoły Muzycznej II stopnia, studenci AM w Katowicach a także asystenci i adiunkci AM w Katowicach i UŚ w Cieszynie - muzycy, którzy działalność pedagogiczną łączą z działalnością koncertową.

Podczas trzech festiwalowych dni publiczność miała okazję wysłuchania dwunastu koncertów, wśród których znalazły się utwory kameralne, recitale solowe, koncerty organowe i koncerty jazzowe. Festiwal zainaugurowała studencka orkiestra smyczkowa prof. H. Drozda koncertem w hallu. Następnie wysłuchaliśmy recitalu gitarowego Tomasza Spalińskiego, asystenta Filii UŚ i AM w Katowicach, stypendysty Królewskiego Konserwatorium w Madrycie w roku 1991/92. Na Jego występ złożyły się utwory z latynoskiej i hiszpańskiej literatury gitarowej. W czasie koncertu muzyki organowej w Kościele św. Marii Magdaleny wystąpili studenci AM w Katowicach - Krzysztof Pawlisz i Michał Sawicki z klasy organów prof. Juliana Gembalskiego. Pierwszy dzień festiwalu zakończył się koncertem jazzowym. Wystąpił Karol Ferfecki - prowadzący klasę gitary w Filii UŚ oraz na AM w Katowicach wraz z zespołem złożonym z naszych absolwentów.

W czasie drugiego dnia festiwalu wysłuchaliśmy recitalu fortepianowego Anny Miech - asystentki UŚ w Cieszynie, koncertu organowego w wykonaniu Zygmunta Antonika (UŚ Cieszyn, AM Katowice) - kierownika artystycznego tegorocznego festiwalu, oraz jego uczniów ze Szkoły Muzycznej II st. w Katowicach, koncertu jazzowego, oraz zasługującego na szczególną uwagę koncertu kameralnego, podczas którego zaprezentowali się goście z AM w Katowicach - skrzypek Adam Musialski - laureat wielu krajowych i międzynarodowych konkursów skrzypcowych, pianistka Beata Musialska oraz studentka z klasy skrzypiec as. A. Musialskiego - Anna Zebranowska.

Z kolei występujący podczas trzeciego dnia festiwalu wiolonczelista Mirosław Makowski (AM Katowice) oprócz utworów klasycznych w swoim recitalu zaprezentował niezwykle interesująco kompozycje twórców współczesnych, a były to: "Sonata morska" Jana Wincentego Hawela oraz "Elegia" Wiesława Cienciały. Bardzo korzystne wrażenie zostawił po sobie kwartet saksofonowy PLM w Katowicach, pracujący pod kierunkiem prof. B. Steuera. Wystąpił on przed publicznością dwukrotnie: podczas przedpołudniowego koncertu w sali kameralnej oraz wieczorem w klubie "Panopticum". W trzecim dniu Cieszyńskiej Wiosny odbył się także koncert kameralny i organowy. Miał on miejsce w niewielkim Kościele św. Krzyża, gdzie nastrój i akustyka dla tego typu koncertów są znakomite. A wystąpili: wiolonczelistka Anna Latacz (studentka AM Katowice z klasy wiolonczeli prof. B. Poloczka), Jarosław Kaganiec (student AM w Katowicach w klasie organów prof. J. Gembalskiego) oraz Zygmunt Antonik.

W sumie "Cieszyńską Wiosnę Muzyczną 97" pod względem ilości i różnorodności koncertów a także poziomu artystycznego prezentujących się przed publicznością wykonawców zaliczyć należy do imprez udanych, o czym miała okazję poinformować państwa prowadząca koncerty.

Autorzy: Agata Adamczyk