5 LAT PO 9 WYDAŃ

Niniejszym 45 numerem "Gazeta Uniwersytecka UŚ" zamyka swoje pierwsze pięciolecie. Wierni a skrupulatni Czytelnicy mogą wytknąć wprawdzie, że pod koniec kwietnia ukazało się wydanie podwójnie datowane i takoż numerowane, z czego by wynikało, że numerów było tylko 44. A jednak 45 - ponieważ zaczynaliśmy numerem "0" - w czerwcu 1992 r. Te 45 numerów to ok. 2600 stron znormalizowanego maszynopisu. Zdjęć nie policzyliśmy. Wszystkich autorów - podpisanych z nazwiska, pseudonimem bądź inicjałem - w Gazecie pojawiło się 150, w tym ok. 90 pracowników - nauczycieli i nienauczycieli. Wielu z nich - i nauczycieli i studentów - pisało wielokrotnie, stając się w pewnych okresach prawdziwymi filarami autorskimi Gazety. Im w pierwszym rzędzie chcę podziękować. Nie tylko za liczne teksty, do napisania których bodźcem z pewnością nie było symboliczne honorarium, ale także za twórczy wpływ na zawartość całości Gazety. Czytelnikom, tym wiernym i życzliwym jak i życzliwym niekoniecznie, choć wiernym - także bardzo dziękuję.