Kronika Uniwersytecka - Kwiecień 1998

SPOTKANIE Z WOJEWODĄ

12 marca rektorzy dwóch katowickich Uczelni: Akademii Ekonomicznej i Uniwersytetu Śląskiego spotkali się z Wojewodą Katowickim - Markiem Kempskim. Rozmawiano m. in. o problemach środowiska naukowego, a także o wstępnych projektach uruchomienia kolejnych filii obu uczelni.


KATEDRA VYTVARNE VYCHOVY PEDAGOGICKE
FAKULTY OSTRAVSKE UNIVERZITY

Współpraca katedry Vytvarne Vychovy z Cieszyńskim Instytutem, wówczas jeszcze Kształcenia Plastycznego, rozpoczęła się w 1973 roku. Katedra była wówczas częścią Szkoły Pedagogicznej, a od 1992 roku stała się jednostką nowo powołanego Uniwersytetu Ostrawskiego. Początki kontaktów ograniczały się do współpracy w zakresie harmonogramów, ustalania treści programowych itd. Współpraca przebiegała "nierówno", bo inne były to czasy. Każdy zorganizowany wyjazd zagraniczny obwarowany był mnóstwem zezwoleń. Kontakty, oficjalne przecież, prywatnie tylko, mogły sobie pozwolić na luksus szczerości.

Swoistym przełomem był rok 1993, kiedy to w bielskim BWA miała miejsce duża, przeglądowa wystawa cieszyńskich pedagogów, na którą przybyła delegacja z Ostrawy na szczeblu senackim. Nowo powołany Uniwersytet nawiązał kontakty z Filią. Zawiązały się też prywatne i naukowe znajomości.

Katedra Vytwarne Vychovy, podobnie jak Instytut Sztuki, kształci pedagogów wychowania plastycznego. Status katedry, jako jednostki przyporządkowanej uniwersytetowi, także jest podobny. Realizowane specjalizacje różnią się jednak nieco. W Ostrawie istnieją: grafika, malarstwo, film animowany i tzw. multimedia (grafika komputerowa), w Cieszynie, przypomnijmy - grafika, malarstwo, reklama i marketing sztuki.

W jednym z oficjalnych przemówień na wernisażu wystawy padło zdanie o szczególnej roli placówki artystycznej w aglomeracji przemysłowej, bo taką jest Ostrawa. Miało to także odniesienie do Cieszyna. Swoją drogą genealogia i rozwój obu miast są bardzo ciekawe i może w tym miejscu warto by je kiedyś przypomnieć (warto - red. ).

a. g.