Nowe książki - Kwiecień 1998

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

P r a c e     n a u k o w e

JĘZYKOZNAWSTWO. Jan I l u k: Entwicklung der Sprachfertigkeiten aus der Sicht der neuesten Fremdsprachencurricula. Katowice 1998, liter., streszcz., summ., 7 zł

PRAWO. Marian M i k o ł a j c z y k: Przestępstwo i kara w prawie miast Polski południowej XVI-XVIII wieku. Katowice 1998, liter., tab., summ., Zsfg., 22 zł

MATEMATYKA. Jan K o n i o r: Budowa i lektura tekstu matematycznego. Podstawy nauki czytania tekstów matematycznych w szkole. Katowice 1998, rys., summ., Zsfg., 10 zł

FIZYKA. Jan K i s i e l: Search for glueballs with the Crystal Barrel detector at LEAR/CERN. Katowice 1998, liter., rys., tab., streszcz., res., 5 zł

Józef K r o k-K o w a l s k i: Wpływ podstawników kationowych przy różnych anionach na uporządkowanie magnetyczne wybranych związków zawierających chrom. Katowice 1998, liter., rys., tab., Zsfg., summ., 6 zł

NAUKI O ZIEMI. Dorota R z y c h o ń: Wpływ opadów kwaśnych na zakwaszenie jezior Tatr Wysokich. Katowice 1998, liter., rys., tab., wklejka, Zsfg., summ., 8 zł

Poza Wydawnictwem ukazała się:

O dramacie. Źródła do dziejów europejskich teorii dramatycznych. T. 3: Od Sartr`a do Mrożka. Red. Eleonora U d a l s k a. Wyd. Energia. Warszawa 1997