Konferencja naukowa

"WOLNOŚĆ INFORMACJI I JEJ GRANICE"

W dniach 27-28. 11. 1997 r. odbyła się w Ustroniu konferencja międzynarodowa "Wolność informacji i jej granice". Zorganizowały ją: Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego, Fundacja im. Konrada Adenauera, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki oraz Stowarzyszenie SILGIS Center.

W konferencji brali udział przedstawiciele wielu dyscyplin naukowych, którzy prezentowali wyniki interdyscyplinarnych badań nad prawnymi, organizacyjnymi i technicznymi uwarunkowaniami dostępności informacji.

Polityka informacyjna w Polsce oraz w państwach Unii Europejskiej była tematem wystąpień m. in. : prof. dr George'a Kaminisa z Uniwersytetu w Atenach, prof. dr hab. Franza Merliego z Uniwersytetu w Heidelbergu, prof. dr hab. Jana Bocia, prof. dr hab. Andrzeja Szewca oraz dr hab. Ireny Lipowicz.

Dostępność informacji, zwłaszcza informacji przestrzennej, omawiali: prof. dr hab. Bogdan Ney, prof. dr hab. Jan Kaźmierczak, prof. dr hab. Zdzisław Adamczewski, doc. dr hab. Edward Nowak i dr Davorin Kerkovic.

Zagadnienia dotyczące organów samorządu terytorialnego prezentowali m. in. : dr hab. Bogdan Dolnicki, dr Ewa Olejniczak-Szałowska, dr Jan Śliwa oraz Rafał Gęślicki.

Podejmowane były kwestie jawności i poufności informacji, szczególnie danych osobowych. Aspekty prawne tego problemu oraz standardy ochrony przedstawili: dr hab. Małgorzata Byrska, dr Grażyna Szpor i dr Andrzej Adamski.

Dostępność oraz bezpieczeństwo posiadanych i przesyłanych danych w sieci omawiali m. in. : dr hab. Dariusz Badura, dr inż. Romuald Błaszczyk, dr Andrzej Michalski.

Panie dr hab. Irena Lipowicz i dr Grażyna Szpor były gospodarzami konferencji, w której uczestniczyło blisko sto osób.

Prace naukowe uczestników konferencji, których efektem były zaprezentowane referaty, wspierane były m. in. przez Sejmik Samorządowy województwa katowickiego, Fundację Rozwoju Demokracji Ludowej, a także Komitet Badań Naukowych i Urząd Rady Ministrów.

Referaty zostały opublikowane w postaci książki p. t. : "Wolność informacji i jej granice" pod redakcją dr Grażyny Szpor. Zamieszczone w tym zbiorze wypowiedzi przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych wiąże zainteresowanie zagadnieniami wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, ale także przekonanie o potrzebie wzajemnych interdyscyplinarnych kontaktów.

konferencja naukowa konferencja naukowa

Autorzy: Ewa Litewka