Z Senatu - Kwiecień 1998

3 marca 1998 r. odbyło się kolejne posiedzenie Senatu UŚ. Porządek obrad obejmował m. in. sprawy kadrowe:

- wniosek Wydziału Pedagogiki i Psychologii w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Ireny Heszen-Niejodek,

- wniosek Wydziału Nauk o Ziemi w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Edwarda Głuchowskiego,

- wniosek Wydziału Mar. Fiz. Chem. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony prof. dr. hab. Henryka Flakusa,

- wniosek Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony prof. dr. hab. Roberta Mrózka,

- wniosek Wydziału Nauk o Ziemi w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony prof. dr. hab. Łukasza Karwowskiego,

- wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony prof. dr. hab. Krystyny Kleszczowej,

- wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony prof. dr hab. Krystyny Wojtynek,

- wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony prof. dr hab. Iwony Nowakowskiej-Kępny,

- wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony prof. dr hab. Anny Opackiej,

- wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony prof. dr. hab. Dionizjusza Czubali,

- wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Kazimiery Wódz,

- wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Marka S. Szczepańskiego.

Wszystkie wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Senat.

Kolejny punkt obrad Senatu dotyczył zatwierdzenie wniosków o nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Senat zatwierdził następujące wnioski wydziałów:

- wniosek Wydziału Nauk o Ziemi o nagrodę indywidualną Ministra dla prof. dr. hab. inż. Andrzeja Różkowskiego,

- wniosek Wydziału Filologicznego dla prof. dr. hab. Wojciecha Kalagi.

- wniosek o nagrodę indywidualną Ministra dla prof. dr. hab. Zygmunta Hejnowicza,

- wniosek Wydziału Prawa i Administracji o nagrodę Ministra dla prof. dr. hab. Leona Chełmickiego-Tyszkiewicza,

- wniosek Wydziału Prawa i Administracji o nagrodę Ministra dla prof. dr. hab. Antoniego Agopszowicza.

Senat zaopiniował także Regulamin Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.

Senat w jawnym głosowaniu zaakceptował również Uchwałę w sprawie odpłatności semestralnej za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 1998/99.

Do innych spraw poruszonych na Senacie (m. in. Towarzystwa Przyjaciół UŚ) wrócimy za miesiąc.

Autorzy: Dariusz Rott