WYBORY DO PREZYDIUM URSS

WYBORY DO PREZYDIUM URSS

Informujemy, iż w dniu 24. 02. 1998 roku na posiedzeniu Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego w wyniku wyborów do Prezydium URSS, obecny skład Prezydium przedstawia się następująco:

Aleksander Jodko - Przewodniczący URSS ( reprezentant Wydziału Filologicznego )

Anna Olender - Z-ca przewodniczącego URSS ( reprezentant Wydziału Techniki )

Szymon Roch - Z-ca przewodniczącego URSS ( reprezentant Wydziału Prawa i Administr. )

Anna Madej - Sekretarz URSS ( reprezentant Wydziału Nauk Społecznych )

Agnieszka Sieczka - Skarbnik URSS ( reprezentant Wydziału Mat. Fiz. Chem. )

Zgodnie z art. 7 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studenckiego do indywidualnego występowania w imieniu URSS w stosunku do władz uczelni uprawnieni są: przewodniczący, jego zastępcy i skarbnik.