UMOWA O WSPÓŁPRACY

Fundacja Viribus Unitis oraz Deutche Studentenwerk Erfurt - Ilmenau podpisały 4 marca 1998 umowę o współpracy. Celami umowy są:

- popieranie spotkań studentów szkół wyższych z Katowic, Erfurtu i Ilmenau przy współpracy polsko - niemieckiej organizacji młozieżowej Jugendwerk,

- popieranie studenckiej wymiany kulturalnej,

- wymiana doświadczeń, współpraca, wymiana pracowników administracyjnych UŚ i Studentenwerk - Erfurt - Ilmenau.

W tym roku w maju w Erfurcie będzie gościł folklorystyczny zespół studencki "Katowice". Podczas wakacji przyjedzie na kolonie organizowane przez Fundację w Cieszynie grupa niemieckich dzieci. Jesienią nastąpi wymiana prac plastycznych studentów z Polski i Niemiec. Natomiast w grudniu jest planowana wspólna konferencja dla pracowników, na której zostaną wymienione doświadczenia w zakresie zarządzania bazą akademicką.

Adres internetowy Studentenwerk Erfurt-Ilmenau

swe-@swe. ph-erfurt. de

Umowa o współpracy Umowa o współpracy Umowa o współpracy


<