Z Senatu - Styczeń 1997

Może nie będzie tak źle, jak to w ostatnim "sosie własnym" pisał Stanisław Oślizło, iż "posiedzenia w bieżącej kadencji zapowiadają się długie i wyczerpujące". Ostatnie - 3 grudnia - choć wyczerpujące, trwało tylko nieco ponad dwie godziny.

Na wstępie Pan Rektor Sławek poinformował o krokach jakie poczynił w związku z prasowymi doniesieniami sprzed czterech dni o prokuratorskim postępowaniu wobec pracownicy - nauczyciela akademickiego WPiPs, podejrzanej o przyjmowanie łapówek od studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w zamian za pozytywne oceny egzaminacyjne. Po pierwsze, Rektor postanowił zawiesić podejrzaną w wykonywaniu obowiązków dydaktycznych na 6 miesięcy - od 1 grudnia. Po drugie, włączył do sprawy rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich, zwłaszcza, iż doniesienia prasowe sugerowały, że owe niegodne praktyki mogły zaistnieć także w macierzystej (czyli naszej) uczelni podejrzanej. Po trzecie, Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii postanowiła się zebrać na nadzwyczajnym posiedzeniu i zaprosić na nie Rektora aby... coś z tym zrobić. (Posiedzenie to odbyło się 5 grudnia. Tego samego dnia [przypadek ? ] "Gazeta w Katowicach" zamieściła relację o "rozdzwonionych" telefonach redakcyjnych z informacjami od czytelników, rozciągających ów proceder na naszą uczelnię, nie tylko WPiPs. )

Senat ostatecznie zatwierdził limity przyjęć na studia w przyszłym roku akademickim - w przypadku tych kierunków, co do których decyzje odłożono przed miesiącem. 11 głosami przeciw 6 Senat zdecydował nie zmieniać postanowienia Rady Wydziału Prawa i Administracji o bezlimitowym naborze kandydatów na zaoczne studia prawnicze. Pan Rektor Sławek przed głosowaniem tej sprawy samokrytycznie wyjaśnił, iż przecenił swoje możliwości perswazyjne wobec Rady Wydziału Prawa, w której posiedzeniu uczestniczył wraz z Panią Prorektor Ratajczakową, dodając iż być może także nie docenił wszystkich argumentów jakimi kierowała się Rada WPiA. Rada Wydziału stanowiska nie zmieniła; zespół rektorski - powiedział Rektor - też nie. Ale, aby stanowisko władz rektorskich nie ciążyło na decyzji Senatu, rektorzy wstrzymają się od głosu. I tak też zrobili.

Drugą nowością naszej oferty programowej w przyszłym roku akademickim (pierwszą zatwierdził Senat przed miesiącem - Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne) będą międzywydziałowe licencjackie studia dzienne na kierunku "Ochrona środowiska" - dla 45 osób. Ich program i stronę organizacyjną przygotował zespół pod kierunkiem prof. Pawła Miguli. Dydaktycznie "obsłużą" ten kierunek pracownicy WBiOŚ, WPiA, WPiPs i WNS. Senat zatwierdził tę nowość.

Gościem Senatu - a rzadki to przypadek - był Prezydent Chorzowa Pan Marek Kopel, w związku z punktem porządku obrad "Uchwała w sprawie wyrażenia intencji przejęcia terenu w Chorzowie" po zlikwidowanej jednostce wojskowej. Wprawdzie formalnie to nie od miasta otrzymamy ten obiekt a od Skarbu Państwa, ale miasto Chorzów nas zaprasza i - co najważniejsze - deklaruje istotną pomoc w adaptacji obiektów, które przejmiemy. Pan Prezydent odpowiadał na niezbyt liczne ale istotne pytania senatorów, m. in. zadeklarował, iż jeśli Uniwersytet zainstaluje się w Chorzowie to nie będzie problemów z uruchomieniem specjalnej linii autobusowej z Katowic, eliminującej obecne niedogodności dojazdu w ten rejon. Senat uchwałę podjął - bez sprzeciwów.

Rada Wydziału Nauk Społecznych (pisemnie oraz ustami Pana Dziekana Iwanka) wystąpiła do Senatu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie nadania honorowego doktoratu UŚ wybitniemu pisarzowi, reporterowi i publicyście Ryszardowi Kapuścińskiemu. Dziekan filologów Pan prof. Banyś wyraził żal, że WNS nie porozumiał się wcześniej z WFil. celem wspólnego przedłożenia tej inicjatywy, dotyczącej osoby cieszącej się zainteresowaniem i uznaniem także literaturoznawców. Senat uchwałę podjął - procedura została wszczęta.

Autorzy: F.S.