STUDENCI Z CAŁEGO KRAJU RADZILI

W dniach 15 - 17 listopada w Międzyzdrojach odbyła się Pierwsza Krajowa Konferencja Tematyczna Studentów RP, w której udział wzięło 420 osób w tym 10 z naszej uczelni. W konferencji uczestniczył przedstawiciel MEN Krzysztof Borkiewicz. Robert Pawłowski - przewodniczący Parlamentu Studentów RP i Jerzy Maszało - przewodniczący Międzyuczelnianego Ogólnopolskiego Niezależnego Stowarzyszenia Studentów Szkół Niepaństwowych przedstawili dotychczasowe działania Parlamentu Studentów RP, które doprowadziły m. in. do:

- zniesienia stawek ZUS na umowy zlecenia dla studentów;

- wprowadzenia ulgi podatkowej dla studentów płacących za studia;

- utrzymania zerowej stawki VAT na książki, czasopisma i podręczniki;

- zwiększenia funduszu MEN przeznaczonego na działalność studencką;

- organizacji konferencji dot. finansowania szkolnictwa wyższego.

Przypomnijmy, że Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej to ogólnopolskie przedstawicielstwo wszystkich studentów wobec najwyższych organów władzy państwowej. Podstawą prawną działania Parlamentu Studentów RP jest Ustawa o Szkolnictwie Wyższym. Najważniejszym organem PSRP jest Zjazd Parlamentu, w którym uczestniczą delegaci wszystkich wyższych uczelni, zarówno publicznych jak i niepaństwowych. Pomiędzy zjazdami funkcje Parlamentu przejmuje Rada Studentów PSRP. Wykonaniem uchwał Zjazdu zajmuje się czteroosobowa Rada Wykonawcza PSRP wraz z Przewodniczącym PSRP. Członkowie Rady Wykonawczej PSRP wchodzą w skład Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Konferencja toczyła się w 4 grupach tematycznych. Pierwsza grupa zajmowała się problematyką fundacji i stowarzyszeń studenckich. Przedstawiciele fundacji z Krakowa, Olsztyna i Warszawy oraz przedstawiciele stowarzyszeń z Krakowa zaprezentowali ogólne zasady oraz doświadczenia - korzyści i niebezpieczeństwa płynące z ich działalności. Grupa druga i trzecia omawiały temat pracy zarobkowej polskich studentów poza granicami kraju, m. in. w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech oraz zasady uzyskiwania dotacji dla wydziałowych i uczelnianych Samorządów Studenckich.

Wraz z trójką przedstawicieli UŚ brałam udział w pracach czwartej grupy, w której stu spośród obecnych na konferencji studentów omawiało sposoby gospodarowania funduszem pomocy materialnej dla studentów. To właśnie tu przedstawiłam zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej UŚ. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem i prośbami o udostępnienie materiałów. Przypuszczam, że poruszyłam jeden z trudniejszych tematów samorządności studenckiej.

Autorzy: Ania, II rok WT