Nowe książki - Styczeń 1997

P r a c e n a u k o w e

BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWO-TECHNICZNA. Młody czytelnik w świecie książek, biblioteki i informacji. Red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Irena Socha. Katowice 1996, tab., indeks osob., sum., Zsfg., 13. oo zł
Lidia Czech: Katalog starych druków w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1996, fot., lit., spis druków, indeksy, wykazy, konkordancja sygnatur bibliotecznych i numerów katalogu, sum., Zsfg., nakład w całości przeznaczony na potrzeby wymiany międzybibliotecznej.
LITERATUROZNAWSTWO. Responabilite et/ou gratuite dans la litterature. Red. Aleksander Abłamowicz. Katowice 1996, streszcz., sum., 10. oo zł

S k r y p t y

INFORMACJA NAUKOWO-TECHNICZNA. Andrzej Szewc, Gabriela Jyż: Elementy prawa informatycznego. T. 1. Ochrona programów komputerowych i topografii układów scalonych. Katowice 1996, bibl., słownik terminów prawnych i prawniczych, zał., aneks, 6. oo zł

C z a s o p i s m a

"Archiwum nauki o materiałach" 1996, t. 17, nr 3 (kwartalnik), red. nacz. Zbigniew Bojarski, bibl., rys., tab., streszcz., abstracts, 4. oo zł (wespół z Wydziałem IV Nauk Technicznych PAN).

Ponadto ukazał się "Regulamin pracy w Uniwersytecie Śląskim", Katowice 1996.

Poza Wydawnictwem ukazały się:

Stanisław Juszczyk, Piotr Gruba: Elementy informatyki dla pedagogów, Katowice 1996, "Śląsk"