SŁOWO MÓWIONE I ŚPIEWANE

W dniach 15 - 17 listopada 1996 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbyła się I międzynarodowa konferencja naukowa: "Problemy Edukacji Lingwistycznej". Tematyka ważka z uwagi na niezbywalną potrzebę komunikacji międzyludzkiej, w tym również przez słowo pisane i mówione.

Ale konferencji towarzyszyło także słowo śpiewane - i o tym właśnie "towarzystwie" chcę poinformować. Pierwszy dzień obrad zakończył bowiem koncert chóru żeńskiego "Pedagogica" Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ pod dyrekcją starszego wykładowcy tegoż Wydziału mgr Jolanty Woszczyckiej-Kempny.
Od chwili debiutu - koncertu dla środowiska akademickiego, po półtorarocznej intensywnej pracy, chór rozszerzył zarówno swój repertuar, jak i możliwości wykonawcze. Publiczność oceniła to najlepiej, przyjmując występ brawami na stojąco i zmuszające zespół do dwukrotnego bisowania. Ta muzyczna uczta dostarczyła słuchaczom wielu wzruszeń, co wyraziła prof. dr hab. Maria Teresa Michalewska - przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji, kierując wyrazy uznania dla pani Dyrygent i jej Zespołu.

Bogaty repertuar koncertu pozwolił docenić nie tylko poprawność techniczną ale także dojrzałą już umiejętność przeżywania muzyki, wyrażoną w ekspresji wykonawczej utworów zarówno renesansowych - śpiewanych * capella, jak i muzycznych pereł romantyzmu. Wykonaniu tych ostatnich akompaniowała na pianinie dr Wiesława Sacher. W programie koncertu nie zabrakło także pieśni ludowych "bezimiennego geniuszu ludu", jak to przedstawił w słowie wiążącym mgr Mirosław Kisiel.

Śpiewająca młodzież świadoma osiągniętego niemałym trudem dobrego poziomu artystycznego, deklarowała chęć prezentacji swoich dokonań częściej i na większym forum.

Skłania to do szerszej refleksji dotyczącej akademickiego ruchu śpiewaczego. Ostatnie lata odnajdywania się w nowej rzeczywistości nie sprzyjały amatorskiej aktywności kulturalnej Polaków. O pewnym wzroście poczucia stabilności wydaje się świadczyć powstawanie nowych chórów amatorskich i coraz prężniejsza ich aktywność. Naocznym zresztą przykładem jest działalność studenckiego chóru "Pedagogica".

Każdy rozwój motywuje i katalizuje zdrowa konkurencja. W "Gazecie Uniwersyteckiej", w relacji z uroczystości inauguracji roku akademickiego 96/97 w katowickiej Katedrze, pojawiła się sugestia doprowadzenia do artystycznej konfrontacji śląskich chórów akademickich. Festiwalowe spotkania śląskich chórów mogłoby stanowić również m. in. promocję w środowisku dla chóru Wydziału Pedagogiki i Psychologii naszego Uniwersytetu. Jesteśmy już gospodarzami jednego festiwalu artystycznego - Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Zespołów Folklorystycznych. Udział w organizacji kolejnego - tym razem festiwalu pieśni chóralnej, mógłby dodać splendoru naszej uczelni. Zadanie tym łatwiejsze, iż powstanie i koncerty chóru "Pedagogica" ujawniły wielu miłośników śpiewu - a więc także słuchaczy - w naszej społeczności.