Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Styczeń 1997

Stanowiska profesora nadzwyczajnego UŚ otrzymali:

prof. dr hab. Jan Dec - WMFCh

Stopień doktora habilitowanego uzyskała

dr hab. Ewa Borkowska - WFil.
dr hab. Karol Pasterny - WMFCh


Stopień doktora uzyskał

dr Damian Absalon - WNoZ
dr Barbara Fojcik - WBiOŚ
dr Marek Pokuta - WBiOŚ
dr Romana Mac - WPiA
dr Aleksandra Janowska - WFil.