Kronika Uniwersytecka - Styczeń 1997

UMOWA Z TV

29 listopada UŚ wszedł w formalne porozumie z katowickim Oddziałem Telewizji Polskiej S. A. dotyczące współpracy, w której, najszerzej rzecz ujmując, nam chodzi promocję w TVP, a katowickiemu Ośrodkowi - o lepsze - z naszym udziałem - realizowanie zadań nadawcy publicznego. Porozumienie, lakoniczne i b. ogólne, poszło na wydziały w celu zainteresowania wszystkich, którzy wczytawszy się w nie, chcieliby zgłosić konkretne pomysły realizacji programów edukacyjnych czy popularnonaukowych dla- oraz w telewizji. I my i telewizja nie mamy w tej dziedzinie wielkiego dorobku i doświadczeń, a przecież domena to ważna, atrakcyjna i przyszłościowa.

KONFERENCJE

FOLKLORYSTYCZNA. Cieszyński Zakład Folklorystyki Ogólnej i Stosowanej zorganizował 20 - 21 listopada konferencję nt. "Folklorystyka w kontekście nauk humanistycznych". Konferencja miała charakter międzynarodowy, gdyż poza przedstawicielami naszej krajowej nauki (Instytut Sztuki PAN, UW, UJ, UWr., UŁ, UMCS) uczestniczyli w niej znawcy folkloru z Czech (Brno, Ostrawa) i ze Słowacji (Nitra, Bratysława). Obrady koncentrowały się wokół metodologicznych problemów folklorystyki, jej zasięgu i powiązań z innymi dyscyplinami. Folklor obecny był nie tylko w teorii ale i w praktyce: konferencję dopełnił występ kapeli ludowej.

"POTOP" W LITERATURZE. Katowicki Oddział PAN i Instytut Nauk o Literaturze Polskiej UŚ zorganizowały konferencje na temat: "Czasy "potopu" w literaturze. W 340 rocznicę ślubów lwowskich". Przygotowano 15 referatów których autorzy to nie tylko historycy literatury ale także językoznawcy, historycy i bibliolodzy.

PEDAGOGIKA FORTEPIANOWA. Cieszyński Zakład Dydaktyki Instrumentalnej na swej wewnętrznej konferencji 4 grudnia kontynuował - sprzed roku - temat, zastanawiając się m. in. nad emocjami w edukacji, wyborem środków dydaktycznych w procesie kształtowania wrażliwości muzycznej pianisty oraz postawą twórczą jako jednym z czynników samorealizacji.

SERIA PROMOCJI

26 listopada w Banku Handlowym w Katowicach odbyło się posiedzenie Regionalnej Izby Gospodarczej, w trakcie którego promowały się trzy uczelnie: Politechnika Śląska, Akademia Ekonomiczna i my. Nasz Rektor przedstawił uniwersytecką ofertę "dla gospodarki" i edukacyjną, mieliśmy swoje stoisko z publikacjami, była nasza oferta prezentowana komputerowo. Po raz pierwszy odbyła się taka promocja nauki i uczelni, planowana jest seria następnych - kolejna jeszcze w tym miesiącu, w Urzędzie Wojewódzkim.

ŻEGNALIŚMY EMERYTÓW


Fot. M. Grzegrzółka 27 listopada zegnaliśmy emerytów i rencistów, którzy przeszli w stan spoczynku między listopadami roku 1995 i 1996. Zaproszono 55 osób reprezentujących wszystkie stany naszej wspólnoty pracowniczej, spośród których 24 przepracowały z nami 25 i więcej lat. Najdłuższy staż pracy w UŚ i jego poprzedniczkach posiadają Pani dr Gertruda Kwapulińska z WMFiCh i Pan dr inż. Jan Pęciak z WT - oboje 32 lata. Wszyscy otrzymali upominki w postaci aparatów fotograficznych, czajników bezprzewodowych, serwisów, obrusów itp. Pan rektor Sławek i Pan prorektor Roleder wszystkim uścisnęli dłoń, wręczyli listy gratulacyjne i złożyli życzenia pomyślności.

ŚW. MIKOŁAJE I OPŁATKI

W niedzielę 8 grudnia rektorat znalazł się we władaniu dzieci. Od 10 rano do wieczora trzy tury naszych pociech szalały na imprezach Swiętomikołajowych. Ostania - wieczorna - miała nawet dyskotekę. W sumie uczestniczyło w nich ok. 400 dzieci, były występy artystów cyrkowych, popis dziecięcej pary tanecznej i oczywiście nauka tańca, konkursy, paczki. Paczek dla dzieci w tym roku przygotowano 1350 i jeszcze trzeba było pewną ilość dorobić. A 16, 17 i 18 grudnia - także w trzech turach - odbyły się świąteczne spotkania naszych dawnych towarzyszy pracy - emerytów i rencistów. Im także spotkania uatrakcyjniono - jasełkami w wykonaniu młodzieży licealnej. W tym roku obserwowaliśmy większą ilość różnego rodzaju spotkań opłatkowych - zarówno inicjowanych oddolnie jak i takich, na które zapraszali szefowie różnych szczebli (np. 19 grudnia JM zaprosił Senat ale sam też odpowiadał na zaproszenia np. nauczycieli akademickich do biskupa sosnowieckiego /18 grudnia/ i do metropolity katowickiego /21 grudnia/)

KSIĄŻKA NAGRODZONA

Podczas III Krajowych Targów Książki Akademickiej, które odbyły się w stolicy 7 - 10 listopada, jury konkursu na najlepszą książkę akademicką przyznało nagrodę specjalną przewodniczącego KBN Wydawnictwu Naukowemu PWN za książkę "Krystalografia. Podręcznik wspomagany komputerowo" naszego zespołu autorów z Instytutu Fizyki i Chemii Metali w składzie Zbigniew Bojarski, Marek Gigla, Kazimierz Stróż i Marian Surowiec. Gratulujemy.

GOŚĆ Z FRANCJI

4 grudnia w cieszyńskiej Filii profesor Francois Claudon z Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon wygłosił odczyt na temat "Co to jest tożsamość kulturowa. Analiza francuskiej myśli XIX wieku". Ciekawostką było, iż gość z Francji powoływał się w swym wykładzie na przykład Mickiewicza - zdaniem mówcy - rozdartego między Litwę, Polskę i Francję.

SAMORZĄD STUDENCKI WYBRAŁ

Między 25 a 28 listopada odbyły się wybory Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego. Zainteresowanie studentów jak zwykle - mierne. Przewodniczącymi zostali: WMFiCh - Elżbieta Jakóbczyk (III Mat. ), WPiA - Grzegorz Sokół (IV Pr. ) - ale będzie zmiana, bo został przewodniczącym w uczelni, WNS - Mirosław Drzazga (IV Filozof. ), WPiPs. - Katarzyna Patykiewicz (IV Ps. ), WBiOŚ - Danuta Dubiel (V Biol. ) , WRiTV - Marek Golda (IV Org. Prod. ), WFil. - Ariana Bejm (III Fil. pol), WT - Jerzy Witkowski (II Inf. ), WNoZ - Jan Waligóra (III Geol. ), KJB - Adrian Salej (III Niem. ), MNSP - Renata Folek, WP-A Cieszyn - Krzysztof Pszczółka (III Edu. społ. filozof. ), SZ - Monika Bieniek (I).

Natomiast 10 grudnia wybrano Prezydium Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. Przewodniczącym został Grzegorz Sokół, wiceprzewodn iczącymi - Danuta Dubiel i Anna Olender (II Inf. ), sekretarzem - Artur Janicki (V Polit. ) a skarbnikiem - Agnieszka Sieczka (II Mat. ).

"GwK" NADTO ŁASKAWA

Tradycyjnie już niezwykle dla nas łaskawa "Gazeta w Katowicach" wprawia nas ostatnio swą łaskawością wręcz w zakłopotanie. 5 grudnia, relacjonując telefony swych czytelników na temat rzekomego procederu łapówkarskiego w naszej uczelni, autor tekstu na końcu szuka niejako usprawiedliwienia (dla nas) i pisze tak: "Trzeba się zastanowić, czy pani doktor pokusiłaby się kiedykolwiek o wzięcie od studenta pieniędzy za egzamin, gdyby państwo wypłacało jej przyzwoite pieniądze za pracę? Wydaje mi się, że nie." Czy - w rewanżu - bylibyśmy skłonni okazać wyrozumiałość źle opłacanemu dziennikarzowi za uprawianą przezeń, powiedzmy, kryptoreklamę? Nam się też wydaje, że nie.

A teraz dowód łaskawości nr 2. 11 grudnia, relacjonując uroczystość wręczenia honorowego doktoratu naszej uczelni Panu Jacques de Chalendar, dziennik awansował hrabiego na księcia, eksponując ów awans w tytule sprawozdania. Można więc powiedzieć, iż nasz Gość przyjechał hrabią a wyjechał - księciem. Po prostu Gazeta składkowo dorzuciła się do naszego doktoratu. Sprostowanie (nie tylko zresztą w tej sprawie) ukazało się, wraz z jakże uroczym wyjaśnieniem.

Dziękujemy Ci Essi Johnoson !

Autorzy: Foto: Mirosław Grzegrzółka