Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Styczeń 1998

Tytuł naukowy profesora otrzymała:

prof. dr hab. Barbara Czapik-Lityńska WFil.

Stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymali:

prof. dr hab. Leszek Gruszczyński WNS

prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek WNS

Doktorzy habilitowani - pracownicy UŚ:

dr hab. Anna Łabno-Jabłońska WPiA

Doktorzy - pracownicy UŚ:

dr Jacek Szwedo WBiOŚ

dr Ryszard Koziołek WFil.