JESTEŚ WIĘC JESTEM

Młody człowiek chce być oryginalny, jedyny i niepowtarzalny dlatego szuka ekstrawagancji, zaskakuje a nawet czasem szokuje. Z drugiej jednak strony bardzo łatwo ulega modzie co raczej prowadzi do zatarcia oryginalności, bowiem on chce być jak inni. Te dwa dążenia, pozornie sprzeczne, są w nim obecne. Jak rozwiązać ten dylemat? Tytuł tej krótkiej notki chce zasugerować myśl o zależności od drugiej osoby w rozwoju człowieka.

Życie ludzkie jest nieustannym stawaniem się. Jest to ciągły proces, w który wkomponowane są przypływy i odpływy, zakręty i powroty do utartego szlaku. Nigdy, w żadnym momencie, nie można powiedzieć o spełnionej dojrzałości. Dziecko staje się młodzieńcem, młodzieniec wchodzi powoli w życie społeczne. Człowiek staje się ojcem lub matką poprzez więź z dzieckiem. Dorośli niepostrzeżenie stają się starcami i ciągle myślą o przyszłości. Myśl o stawaniu się jest tak silna, że nawet śmierć jest tylko lekką mgiełką, przez którą nic nie widać, która jednak nie odbiera wiary w rzeczywistość dalej istniejącą.

Stawanie się jest związane z trzema pytaniami, na które trzeba szukać odpowiedzi. Pierwsze pytanie to: Kim jestem? Jaka jest moja tożsamość? Chodzi o obiektywną prawdę o człowieku. Zanim zacznie myśleć i działać człowiek posiada już w sobie ogromne bogactwo, które wykorzysta w mniejszym lub większym stopniu w ciągu swego życia. Drugie pytanie to: Jaki jestem? Chodzi o stan faktyczny. Jakimi wartościami kieruję się w mojej pracy? Środowisko wypracowuje pewien model życia albo modę, która na krótki czas kusi wielu i może prowadzić do bezkrytycznego działania. Trzecie pytanie jest jak gdyby syntezą dwóch poprzednich: Jak Być? To pytanie nie zawiera już tylko stwierdzenia tego co jest, ale powinność. Jak dobrze wykorzystać ten ogromny potencjał, który jest w człowieku? Czy należy go zakopać, czy inaczej, obracać nim tak by przyniósł jak najwięcej owoców?

W dniach od 13 do 16 listopada 1997 roku w ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego odbyło się III Katowickie Forum Młodzieży Akademickiej. Lokalne fora są owocem Ogólnopolskiego Forum Młodzieży Akademickiej w Częstochowie, organizowanego od sześciu lat. tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem: Jak być: młodzi w rodzinie, Kościele, Ojczyźnie?

Katowickie Forum rozpoczęło się od koncertu zorganizowanego przez studentów Akademii Muzycznej. W pięknej sali Muzeum Archidiecezjalnego wypełnionej gotyckimi rzeźbami słuchano utworów Bacha, Mozarta, Chopina, Schumanna, Machy, Blocha, Kreislera i Martina.

Po koncercie odbył się pierwszy wykład. Wygłosiła go prof. Zofia Ratajczak z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Tematem wykładu było zagadnienie Indywidualności we wspólnocie. Określenie swojej tożsamości jest ważnym zadaniem każdego człowieka, bowiem tylko w ten sposób można dobrze włączyć się w działanie wspólnoty.

Kolejny wykład został wygłoszony przez prof. Kazimierza Krajewskiego z Wydziału Filozofii Katowickiego Uniwersytetu Lubelskiego na temat Etyka biznesu. W czasach kiedy powątpiewa się o sensowności refleksji etycznej w dziedzinach polityki i ekonomii profesor KUL głosił możliwość i sensowność takiej refleksji oraz konieczność budowania porządku etycznego w zakresie świata przedsiębiorczości i pieniądza.

Inne spotkanie było poprowadzone przez byłego redaktora "Tygodnika Powszechnego" i poetę Marka Skwarnickiego. Mówił o swoich doświadczeniach Kościoła Powszechnego. Jest obecna ciągła wymiana między kościołem w Polsce a Kościołem w świecie. Szczególnie ważne to jest dzisiaj gdy otwierają się granice i tym bardziej można nasłuchiwać co piszczy w innych miejscach.

Ostatnie spotkanie poprowadził Krzysztof Zanussi, reżyser, którego nie trzeba przedstawiać. Dzielił się swoimi ostatnimi przeżyciami w związku z podróżą do Indii. Podkreślił dwie sprawy: umiejętność zdystansowania się do tego co modne jako coś przejściowego, a potrzeba szukania tego co istotne; uznanie końca epoki rozumu, absolutnej władzy w organizacji życia, w konsekwencji konieczność szacunku dla tajemnicy. Nauka współczesna nie wyczerpuje prawdy o człowieku.

Forum zostało zakończone uroczystą Eucharystią, której przewodniczył arcybiskup Damian Zimoń. To spotkanie uświetnił Akademicki Chór ORGANUM z Krakowa. Muzycy po południu zjedli bardzo dobry obiad w stołówce Wydziału Filologicznego w Katowicach, a potem udali się do Muzeum Śląskiego gdzie obejrzeli wystawy: lwowskie Portrety Polskich Malarzy i stałą wystawę malarstwa polskiego.

Całość została zorganizowana przez studentów związanych z Duszpasterstwem Akademickim przy Krypcie Katedry w Katowicach. Zapraszamy innych do współpracy.

Nasz adres:
ks. Stanisław Puchała,
ks. Marek Spyra,
ul. Powstańców 21, 40 039 Katowice.